Vel en million passasjerer reiste over Oslo lufthavn i august 2021. Det er nesten 50 prosent flere enn samme måned ifjor. Størst prosentvis økning blant de store flyplassene hadde Tromsø lufthavn, fulgt av Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger.

Lufthansa Airbus A 319 venter på Emirates B 777 300ER fra Dubai skal lande på Oslo Lufthavn (foto: ©otoerres)

Totalt 1.077.949 passasjerer reiste over Oslo lufthavn i august. Det er 49.8 prosent flere enn i samme måned året før. Norsk innenriks økte med 43.5 prosent til 652.151 og utenriks med 60.5 prosent til 425.569 reisende.

For de andre store lufthavnene var tallene disse:

Totalt 2.460.928 passasjerer reiste til eller fra Avinors lufthavner i august 2021. Det er en nedgang på om lag 50 prosent sammenliknet med normalåret 2019, men samtidig en økning på om lag 45 prosent sammenliknet med 2020.
Av reisene foretatt i august var 1.855.322 innenlandsreiser og 559.260 utenlandsreiser.

– Vi ser at antall passasjerreiser fortsetter å øke måned for måned, og det ble gjennomført flere reiser i august enn i juli. Det er spesielt innenlandsmarkedet som utvikler seg sterkt, sier Gaute Skallerud Riise, trafikkdirektør i Avinor.

Antallet flybevegelser til/fra Avinors flyplasser var i august på 55.589, en oppgang på i underkant av 20 prosent sammenliknet med 2020.

Økning i frakt

Økningen i frakt fortsetter den positive trenden, der Avinor viser til vekst mot 2020. Utviklingen i august på 13,6 prosent er hovedsakelig drevet av sterk etterspørsel etter norsk sjømat og god utvikling innen e-handel.

Kommentarer