Nordkapp kommune vant rettsaken mot hotellkjeden Scandic i den langvarige konflikten om Nordkapp-platået. Norsk Friluftsliv jubler over dommen.

Illustrasjonsbilde - NordKapp - Norsk friluftsliv
Omstridte inngangspenger: Norsk Friluftsliv har i mange år kritisert Scandics innkreving av avgift fra besøkende til Nordkapp-platået. (Foto: Wanda Nordstrøm)

Fredag 9. juli falt dommen i saken Scandic Hotels hadde anlagt mot Nordkapp kommune.

Vestre Finnmark tingrett`s dom sier at hotellkjeden ikke har lov til å innkreve parkeringsavgift fra besøkende til friluftsområdet på Nordkapp-platået, uten løyve fra kommunen.

– Dette er en prinsipielt viktig dom, og en seier for friluftslivet og allemannsretten. Ingen skal kunne tjene penger på folks tilgang til naturen vår, sier Knut J. Herland, styreleder i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv har arbeidet med Nordkapp-saken i over 30 år, og har vært spente på resultatet av dommen.

Den langvarige konflikten om det populære turistmålet handler om tolkningen av friluftslovens § 14 om adgang til å kreve avgifter for besøkende i naturen.

Fellesorganisasjonen har hele tiden hevdet at Nordkapp-platået er et utmarksområde etter friluftsloven, og at parkeringsplassen er en utfartsparkering og omfattes av friluftslovens § 14.

Scandic har på sin side ment at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven.

I dommen fra Vestre Finnmark tingrett får Nordkapp kommune medhold i at området dekkes av friluftsloven. Scandic Hotels AS er også dømt til å betale kommunens saksomkostninger.

– Dagens dom bekrefter at Nordkapp-platået først og fremst er et friluftsområde, som i prinsippet skal omfattes av allemannsretten. Denne forståelsen er i tråd med tolkingen til kommunen, statsforvalteren, departementet og Sivilombudsammen, sier Herland.

Les også: Ber fylkesmannen stanse avgiftsinnkreving på Nordkapp (juni 2019) – Krever omgjøring av Nordkapp-vedtak (desember 2018)

Flere relaterte nyheter og artikler finner du HER, HER, HER, HER og HER

Kommentarer