Kulturminnefondet støtter istandsettingen av Engen 30 i Bergen sentrum med et tilskudd på 1,1 million kroner. Støtten skal gå til å renovere festsalen og tilbakeføre de store vinduene på fasaden.

Engen 30 - Verneverdig bygning - Bergen - Vestland Fylke
Festsalen i Engen 30. (Foto: Privat/fra søknad)

Bygningen fra cirka 1860, sentralt plassert i historiske Bergen sentrum, skal totalrenoveres. Til arbeidet får eieren Teaterhjørnet AS et stort tilskudd, har styret i Kulturminnefondet enstemmig vedtatt.

Engen 30 - Verneverdig bygning - Bergen - Vestland Fylke
Bygningen med dagens utseende. (Foto: Privat/fra søknad)

– Det er positivt at festsalen bevares og åpnes opp for allmennheten. Eier har knyttet til seg håndverkskompetanse gjennom erfarne murmestere, malemestere og byggmestere, forteller styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet.

Fra gateplan vil det bli godt synlig når tre store buevinduer i fasaden mot Sverres gate tilbakeføres. Vinduene ble fjernet og åpningene ble murt igjen under andre verdenskrig.

Fra starten av 2021 begynner arbeidet med å tilbakeføre vinduene i opprinnelig størrelse og plassering, noe som vil heve byggets arkitektoniske verdi og tilbakeføre byggets framtoning som et viktig bygg i sentrum.

Bygningen var først bolig til en familie og tjenerskap. Etterhvert ble bygningen solgt på tvangssalg til Bergens Handelsamfunn 1888, og det ble påbygd festsal og forsamlingslokaler.

Festsalen har et opprinnelig og spesielt interiør med store malerier som i dag står i fare for å bli totalskadd. Festsalen har tidligere vært brukt til interne samlinger, fester og møter, og den har stort sett vært stengt for allmennheten siden den ble bygd. Nå er festsalen tenkt åpnet for publikum gjennom arrangementer og servering.

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Engen 30 - Verneverdig bygning - Bergen - Vestland Fylke
Slik blir fasaden med tilbakeføring til slik bygget tidligere så ut. Festsalen ligger bak de store buevinduene. (Foto: Privat/fra søknad)

Kommentarer