– Vi har kommet til en omforent løsning med Norsk Transportarbeiderforbund, sier Are Kjensli, administrerende direktør for NHO Logistikk og Transport.

Etter å ha forhandlet i åtte timer på overtid ble NHO Logistikk og Transport enige med Norsk Transportarbeiderforbund om havneoverenskomstene. Det avverget en streik ved 21 norske havner.

I hovedsak er partene enige om å videreføre dagens tariffavtaler. Det er ikke avtalt generelle tillegg eller andre satser, med unntak av matpengesatsen.

Partene er videre enige om å henvende seg til staten for å få en vurdering fra ILO (FNs arbeidslivsorganisasjon) om hvorvidt organiseringen av losse- og lastearbeid i Norge oppfyller ILO-konvensjon 137. Partene er enige om å fryse nåværende avtaler i påvente av svar fra ILO.

Kommentarer