Avinor og Norges Taxiforbund er etter  konstruktive og gode samtaler blitt enige om innføring av taxi management-systemet på Bergen lufthavn, Flesland.

Partene sier de er kommet frem til en løsning til beste for deres felles passasjerer, og har signert en avtale om prøveordning for trafikkavvikling ved henting av passasjerer. Avtalen tar utgangspunkt i tidligere forslag til avtale som Norges Taxiforbund og Avinor har jobbet sammen om.

Prøveperioden blir vederlagsfri, det vil si at det fortsatt ikke koster noe å hente passasjerer på flyplassen.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog, og det er svært gledelig at vi nå er enige om en løsning for å bedre trafikkforholdene på Bergen Lufthavn, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

Avinor vil holde bommene til holdeplassene åpne frem til fredag. Dette er for å gi passasjerene på Flesland et taxitilbud samtidig som taxisentralene får tid til å informere løyvehavere og sjåfører, samt å montere brikker i taxiene. I disse dagene styres framkjøringen av biler fra taxi-depotet til holdeplassene manuelt. Fredag morgen tas taxi management-systemet i bruk — fortsatt vederlagsfritt.

– Norges Taxiforbund er meget tilfreds med at holdeplassene er åpne, slik at taxiene igjen får anledning til å betjene felles kunder på flyplassen, sier nestleder i Norges Taxiforbund, Arve Halvorsen.

Avinor legger opp til tilsvarende framdrift på Stavanger lufthavn, Sola.

Avinor vil uavhengig av dette søke å avklare retten til å kreve vederlag juridisk. Dette blir et parallelt løp som ikke påvirker avtalen i prøveperioden.

Kommentarer