Fellesforbundet og Norsk Taxiforbund har kommet til enighet i forhandlingen på taxioverenskomsten.

Oppsummering av enigheten

Lønnssatsene øker med 1 prosentpoeng i regulert område, og 1,1 prosentpoeng i uregulert område. Økning av satsene utgjør henholdsvis kr. 5,02 og kr. 5,20 pr. time. Med virkning fra 1. mai 2020.

Det er også enighet om grunnlag for beregning av inneståelses godtgjørelse, nytt beregningsgrunnlag er kr. 484,89 pr. time.

Partene er enige om en sikringsbestemmelse ved takstendringer, og lønnssatsene kan regnes om ved evt. nedsettelse av takster.

Det er enighet om at virkningen av korona og endringene i yrkestransportloven vil ha på lønnsnivået i bransjen skal evalueres og at partene skal ta opp diskusjonen om endringer i lønnssystem i mellomoppgjøret 2021.

Innføring av AFP ordning i overenskomsten tas opp etter utredningen om ny AFP ordning er ferdig.

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer