Avinor forbedrer nå håndteringen av drosjebiler ved Sola, Flesland og Kjevik lufthavner. Endringene vil gi bedre trafikk- og logistikk utenfor flyplassbyggene, og dermed en bedre opplevelse for de reisende.

– Avinor ønsker å gjøre reisen enklere. Vi vet at god håndtering av drosje og øvrig kollektivtrafikk er viktig for de som skal reise med fly, og gjennomfører nå tiltak for å bedre logistikken på flere av våre lufthavner, sier ansvarlig for parkering og transport i Avinor, Øystein Høsteland Sundby.

Ny køordning for taxi

På Sola, Flesland og Kjevik lufthavner etablerer Avinor nå systemer for køstyring. Her vil drosjer parkere ett stykke unna terminalen, få kønummer, og kjøre inn foran terminalen etter tur.Dermed unngår man mange biler og krevende trafikkforhold rett utenfor terminalbygningen.Ved Sola og Flesland vil det også være en taxivert, som skal hjelpe kundene videre, sørge for fritt taxivalg og løse behov for spesielle biler eller andre ønsker.

Avinor har i dag tilsvarende løsning på Oslo Lufthavn, samt ved lufthavnene i Trondheim, Tromsø og Bodø.

– Vi har gode erfaringer fra en tilsvarende løsninger, og ønsker nå å kunne tilby de reisende det samme på Sola, Flesland og Kjevik. Vi ser at slike løsninger gir bedre trafikkavvikling, og et mer oversiktlig bilde av kollektiv- og drosjetilbud, sier Sundby.

Finansieres av næringen

Med disse endringene, blir forholdene også bedre for buss- og taxiselskapene. Løsningene finansieres gjennom at taxier som benytter lufthavnen betaler en fast pris. Fram til nyttår vil det være gratis, deretter blir det 10 kroner, for skal dekke deler av Avinors kostnader for drift og vedlikehold.

Avinor venter å ha systemene i drift i løpet av oktober 2015.

Kommentarer