Snälltåget och Transdev är idag den enda aktören som erbjuder nattåg till kontinenten. Under senaste året har marknaden vuxit kraftigt och efterfrågan på tågresor till Berlin har fördubblats på ett år. För att Snälltåget ska kunna erbjuda fler möjligheten att ta tåget ut i Europa behövs det både nationella och internationella åtgärder. Bolagets erfarenhet är att de EU-gemensamma reglerna behöver fungera bättre. Därför producerades det en kort film och en skrift för beslutsfattarna med fem förslag på förändringar som skulle göra det enklare att köra nattåg till Europa.

Snälltåget (pressbild: transdev.se)

Allmänhetens förståelse och engagemang för klimatproblematiken har under de senaste åren vuxit och blivit till en folkrörelse. En av följderna har varit att efterfrågan på tågresor har ökat kraftigt.

Samtidigt har det, trots stora infrastrukturinvesteringar, aldrig varit så krångligt som nu att ta tåget till Europa. Alla nattåglinjer till kontinenten är idag nedlagda – förutom Malmö-Berlin som körs varje sommar sedan 2012 av Snälltåget på kommersiell basis.

– Som vi ser det är orsakerna nationella skillnader i regelverk, infrastruktur, språkkrav och olika signalsystem, vilket gör det mer komplicerat och orsakar mer kostnader än vad som skulle behöva vara fallet. Varför det blivit så här förklaras utifrån vårt perspektiv av att den europeiska tågpolitiken i alltför hög grad styrs av nationella intressen och byråkratiskt krångel. Om vi vill klara klimatmålet och att fler ska ta tåget till Europa måste vi förbättra förutsättningarna för nattåg till Europa. Det är nu vi behöver agera, säger Carl Adam Holmberg, affärschef på Snälltåget.

Snälltåget (Foto: Liza Simonsson)

Fem förändringar som sätter fler Europatåg på spåret

I januariavtalet som undertecknades av de regerande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna finns en ambition för ökad internationell tågtrafik och i vårbudgeten avsattes medel för det. Dessutom kommer regeringen at ge Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna att upphandla nattågstrafik med avgångar mellan Sverige och ett antal städer i Europa.

För att bidra till reflektionen lanserar Snälltåget och Transdev en film som visar utmaningarna som man stöter på när man kör nattåg till Berlin och en skrift med fem förslag på enkla åtgärder som skulle kunna vidtas för att göra det enklare att köra tåg till Europa.

Läs mer på Transdevs hemsida HÄR

– Vi kör nattåg till kontinenten sedan 2012 och är den enda aktören i dag som har erfarenhet av trafiken och det aktuella regelverket. Vi har gjort det sedan starten med en idé; utmana branschen genom att bidra med entreprenörskap, mod och nytänkande. Men nu behöver vi hjälp från beslutsfattarna. Vi tror att både filmen och skriften ger ett bra underlag som kan bidra till att fördjupa debatten, säger Gunnar Schön, vd för Transdev.

Fakta om Snälltåget:

Snälltåget är en liten järnvägsaktör med bas i Malmö som bedriver trafik på kommersiell basis sedan 2007. Snälltåget är den första privata aktören som kom in på den svenska kommersiella tågmarknaden och utmanade SJ. Med totalt 80 medarbetare och cirka fem lok samt 50 vagnar bedriver Snälltåget trafik på linjerna Malmö — Stockholm, Malmö — Åre/Vemdalen och Malmö — Berlin. Snälltåget drivs av att utmana branschen genom att bidra med entreprenörskap, mod och nytänkande och med kunden på riktigt i centrum. Sedan starten har Snälltåget provat sig fram och valt att fokusera på kunderna. Snälltågets kundnöjdhet ligger idag på väl över 90 procent. Snälltåget är en del av mobilitetsaktören Transdev.

Mer information om Snälltåget finns HÄR

Kommentarer