EFTA`s overvåkingsorgan ESA har formelt besluttet å avslutte saken mot Widerøe. – Vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Stein Nilsen (foto: ©otoerres)

Vi har hele tiden ment at Widerøe har operert i tråd med konkurransereglene og opplever at det er sterk konkurranse om å betjene flyruter med statlig kontrakt. Vi setter nå endelig sluttstrek, og ser frem til å fortsette å betjene rutene våre på en best mulig måte for våre passasjer, sier Widerøesjef Stein Nilsen.

Bakgrunnen for saken er bruken av et satellittbasert innflygingssystem (kalt SCAT-1) installert på mange av de mindre flyplassene i Norge. Widerøe har av sikkerhetsmessige hensyn brukt store ressurser på å kjøpe inn og installere mottakere som kunne kommunisere med dette systemet på sine fly.

ESA var opprinnelig bekymret for om Widerøe kunne ha misbrukt en dominerende stilling ved å ikke å levere mottakere til andre operatører i anbudskonkurranser om å betjene regionale flyruter tilbake i 2012 og 2013. ESA har etter å ha hørt Widerøes syn gjennom en grundig saksbehandling de to siste årene, nå valgt å avslutte saken.

Vi er glade for at våre argumenter har ført fremWiderøe er opptatt av å operere i tråd med konkurransereglene, og at konkurransen om å betjene statlige ruter skal skje på like vilkår. Widerøe råder ikke over hvilke krav som stilles i anbudskonkurransene, og må forholde seg til reglene for konkurransen på lik linje som alle andre operatører. Dette har vi gjort. Saken ligger langt tilbake i tid, og saksbehandlingen har vært omfattende og pågått lenge. Prosessen har vært en stor belastning for ansatte i organisasjonen, og vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier Stein Nilsen.

Widerøe har ingen ytterligere kommentarer til avgjørelsen til ESA.

Les også: Widerøe har fått varsel om vedtak fra ESA (mai 2018) – ESA åpner sak mot Widerøe (juni 2016) – ESA-granskingen: Widerøe stiller seg uforstående (juni 2016)

Flere relaterte saker finner du HER og HER

Kommentarer