EØS-tilsynet ESA har godkjent Nærings- og fiskeridepartementets endringer for utenriksferger med norsk flagg som ble varslet i 2015. Endringen innebærer at Norge kan utvide støtten til å omfatte NIS-registrerte passasjerskip på ruter som er over 300 nautiske mil, og som går mellom norske og utenlandske havner.

Color Magic og søsterskipet Color Fantasy seiler på ruten mellom Oslo og Kiel (bildekilde: Color Line)

For Color Line innebærer regelverket at rederiets fire transportskip til Danmark og Sverige forblir i NOR som i dag, mens det åpnes for NIS registrering for selskapets to cruiseskip mellom Oslo og Kiel med en ny tilskuddsordning for hele den maritime besetningen (dekk og maskin), samt flere av lederstillingene i hotellavdelingen om bord.

– Det er kombinasjonen av den styrkede tilskuddsordningen på kortrutene og oppmykingen av fartsområdebegrensningene i NIS som samlet utlikner konkurranseulempen, og som gir nødvendig forutsigbarhet ved å ha skip i norsk register, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.
Følgelig sikrer ordningen at Color Line vil forbli under norsk flagg også i fremtiden.

– Selskapet er svært opptatt av dialogen med de tillitsvalgte og deres organisasjoner for å sikre en god og ryddig håndtering av de mulighetene regelverket som nå er godkjent av ESA gir, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

ESA skriver i en pressemelding at sjøtransport er en sektor som har stor betydning for EØS, og som er preget av hard internasjonal konkurranse.

– Norges uttalte mål er å opprettholde både sysselsettingen og den maritime kompetansen i EØS, sier ESA president Bente Angell-Hansen.

Color Line har under bygging verdens største plug-in hybrid skip. M/S Color Hybrid vil bli levert fra Ulstein verft våren 2019. Skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige maritime løsninger, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

Color Line er det eneste norske rederiet i den internasjonale passasjertrafikken fra og til Norge med skip i norsk register, norsk hovedkontor og med norsk eierskap.

Flere saker om Color Line finner du HER 

 

Kommentarer