Espen Hoff er utnevnt til konstituert konsernsjef i Umoe Restaurants. Han er 54 år gammel og har vært en del av konsernledelsen i tre år og kommer fra stillingen som adm.dir for Blender og Peppes Pizza som er to av restaurantkonsernets kjeder.

Espen Hoff (Foto: Bo Mathisen)

– For styret har det vært viktig å finne en handlekraftig toppleder som kan vise til dokumenterte resultater fra kjededrift og kulturbygging. Umoe Restaurants har vokst kraftig de siste årene og har nå en portefølje på rundt 440 restauranter i Skandinavia, men de finansielle resultatene har ikke vært tilfredsstillende. Strategien fremover fokuserer mer på motiverte medarbeidere, god drift, gjesteopplevelser og lønnsomhet. Vekst i antall restauranter vil bli vesentlig lavere. Espen Hoff kjenner Umoe Restaurants og bransjen meget godt og vi er veldig fornøyd med at han har påtatt seg oppgaven med å lede konsernet videre, sier styreleder Jarle Roth som også er konsernsjef i Umoe Gruppen.

– Jeg vet hvilket enormt potensial som bor i Umoe Restaurants og med så mange svært dyktige medarbeidere tar jeg fatt på jobben med stor entusiasme. Vi går nå over i en ny fase hvor strategien er å sikre en bærekraftig drift hvor veksten primært vil skje med de restaurantene som vi allerede har. Sammen skal vi løse de utfordringer selskapet står overfor og dermed nå de målsetninger som styret har satt for virksomheten fremover, sier Espen Hoff.

Espen Hoff har vært kjededirektør for Peppes Pizza og en del av konsernledelsen i Umoe Restaurants siden 2016. Hoff har betydelig ledererfaring fra kjededrift og kjedeutvikling som blant annet adm.dir. for Byggmakker og RIMI Norge.

Kommentarer