Internasjonalt ledende Østerdalen-bedrift avhengig av Røros lufthavn.

OS ID - Illustrasjon
OS ID er en internasjonalt ledende høyteknologibedrift som knytter folk og dyr sammen for ei smartere framtid (Foto: Tom Gustavsen for OS ID)

Bedriften OS ID, basert i Nord-Østerdalen, er en internasjonalt ledende utvikler og produsent av øremerker for husdyr. Bedriften tilbyr også systemer for aktivitetsmåling av husdyr. Selskapet har 40 ansatte på Os og selger sine produkter og løsninger via datterselskaper og forhandlere i Europa og Australia.>

– Vi benytter Røros lufthavn flere ganger i uka. Enten ved at våre ansatte reiser ut i møter og på samlinger, eller at vi tar imot besøk fra kunder, samarbeidspartnere og kolleger fra det internasjonale konsernet vårt. Som en internasjonal bedrift i distriktet er et godt flytilbud et være eller ikke-være, rett og slett. Det hadde blitt vanskelig, for ikke å si umulig, å opprettholde aktiviteten vår, på den måten vi gjør nå, uten forbindelsen Røros — Oslo lufthavn. Vår videre vekst vil hovedsakelig skje i markeder utenfor Norge. Da sier det seg selv at et godt flytilbud er særdeles viktig, forteller Marie Bakås, nordisk sjef for kommunikasjon og markedsføring i OS ID.

Hun understreker at de i teorien kan benytte tog eller bil til møtevirksomhet i Oslo.

– Men vi ville brukt urimelig mye tid på dette. For de fleste av reisene våre er Oslo lufthavn transitt til andre byer i Europa. Å slippe å bruke forskjellige transportmidler, er selvsagt en stor praktisk fordel”.

For OS ID er det viktigst å kunne fly ut på morgenen og ha muligheten til å være på Røros igjen om kvelden. Tidlig avgang fra Røros, slik at det er mulig å komme ut i Europa til lunsjtider, er derfor viktig.

– At flyet fra Røros går til og fra Oslo lufthavn er sentralt, men like viktig er timingen for rutene, avslutter Bakås.>

Røros lufthavn ligger rundt 13 kilometer fra Os i Østerdalen. Avstanden til Trondheim lufthavn Værnes er på 180 kilometer, til Oslo lufthavn Gardermoen er det 321 kilometer, mens lufthavnene i Molde og Kristiansund ligger henholdsvis 289 og 321 kilometer unna. På svensk side er det 213 kilometer til Scandinavian Mountains Airport (som ble åpnet i desember 2019) og 299 km til Åre – Østersund Airport.

Kommentarer