WGH – Widerøe Ground Handling etablerer seg på OSL – Oslo lufthavn Gardermoen. Det skjer etter at WGH vant anbudet om handling av Widerøe’s Flyveselskap på hovedflyplassen. Kontrakten ble vunnet på kommersielle vilkår og i konkurranse med flere tilbydere. Oppstart blir 1. mai 2021.

WGH - Widerøe Ground Handling - Bakketjenester - Flyplasser
WGH – Widerøe Ground Handling vil fra 1. mai 2021 levere bakketjenester på totalt 42 norske flyplasser (Bildekilde: WGH)

28. september 2020 sendte Widerøes flyveselskap ut en Request for proposal (RFP) for handling Oslo Lufthavn Gardermoen. Flere selskap deltok i konkurransen. Til tross for at kunde og leverandør er del av Widerøe konsernet er det viktig å presisere at kontrakten ble vunnet på kommersielle vilkår.

– Widerøe Ground Handling (WGH) er utrolig glade for å ha vunnet denne avtalen. Vi kommer til å sikre at alle forberedelser settes i gang umiddelbart, slik at WGH sikrer at flyselskapet og deres kunder får den service vi har avtalt fra første dag, sier Kjell Ivar Maudal, kommersiell direktør i WGH.

WGH - Widerøe Ground Handling - Bakketjenester - Flyplasser
WGH hadde i 2019 rundt 1800 ansatte, mens omsetningen lå på 1.1 milliard NOK (Bildekilde: WGH)

WGH legger nå planer for å etablere OSL som ny stasjon fra 1.mai 2021. Gardermoen vil da utgjøre nummer 42 av WGHs stasjoner i Norge. Neste vår er det snart 13 år siden Widerøe Handling var etablert på OSL. Sist var i perioden 8. oktober 1998 til 31. september 2008.

Det vil i perioden frem til oppstart være behov for å rekruttere ansatte. Kjell Ivar Maudal er håpefull og tror det vil være potensiale for å få mange dyktige medarbeidere på plass i god tid før oppstart.

Widerøe’s Flyveselskap har normalt ca. 7000 flybevegelser årlig på Oslo lufthavn (vs. 5500 under koronapandemien). Dette utgjør ca. 27 flyvinger på hverdager (vs. ca. 16 under pandemien).

Ved etablering av stasjon på Gardermoen gir dette óg selskapet anledning til å konkurrere om ytterligere handlingavtaler med andre flyselskap i fremtiden.


Widerøe Ground Handling AS

  • Widerøe Ground handling er Norges største ground handler
  • Driver bakketjenester for flyselskaper på 41 flyplasser (42 med OSL fra mai 2021)
  • I 2019 omsatte selskapet for over 1,1 milliarder, hadde 1800 medarbeidere
  • Selskapet er en del av Widerøekonsernet som eies av Torghatten ASA med 66% og Fjord 1 med 33% 

Flere saker om Widerøe Ground Handling finner du HER

Kommentarer