Avinor Flysikring har innført kontrollert luftrom for Ekofisk-området. Dette bidrar til økt sikkerhet for de mange tusen flygningene som årlig gjennomføres i området.

Kontrollert luftrom betyr at det er flygeledere som er ansvarlige for tilstrekkelig adskillelse mellom fly og helikopter i et område. Dermed sikres en samlet oversikt, som gir enda bedre sikkerhet enn områder der pilotene selv er ansvarlig for å holde tilstrekkelig adskillelse.

– Vi er svært fornøyde med å få dette på plass. Det er noe vi har jobbet med i mange år, og som har blitt mulig gjennom godt arbeid med både teknologiutvikling og flygekontrolltjeneste, sier direktør for underveistjenesten i Avinor Flysikring, Jan-Gunnar Pedersen.

Avinor Flysikring jobber videre med å etablere kontrollert luftrom i flere området på norsk sokkel. Neste områder er Balder, hvor det er planlagt innført i mars 2016.

Høsten 2014 ble overvåkingen på norsk sokkel bedret med innføring av ADS-B systemet. Denne teknologien har vært nødvendig for å kunne levere flygekontrolltjeneste i området, og Ekofisk-området er det første området som får kontrollert luftrom basert på ADS-B

Kommentarer