Interessen for villreinjakt er mye større enn tilbudet. Torsdag startet årets høyfjellsjakt. I 2019 ble det felt over 4.700 villrein i det norske høyfjellet.

Villrein - Njadarheim - Statskog
Villrein i Njardarheim (Foto: Kari Kvia Opstad)

Hos Statskog sto over tusen søkere på venteliste etter tilfeldig trekking og tildeling av villreinjakt i vår på Statskogs drøyt 130 tilbud i Dovre og Njardarheim.

– Dette er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det frister mange, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Villreinjakta startet torsdag 20. august. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt. Stadig flere gjennomgår imidlertid kurs i villreinjakt.

Krevende jaktform

– Det er vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Små høydeforskjeller i terrenget kan skjule hele flokker, og du må du komme så nært som 100-150 meter unna dyret uten å skremme det over alle hauger, forteller jakt- og fiskekonsulent for Statskog i Sør-Norge, Kristian Eiken Olsen.

Han holder kurs for ferske villreinjegere i Njardarheim i disse dager. Om de får felt dyr, er det ofte krevende å få dyret ned fra fjellet.

– Du bærer som regel svært tungt i timevis før du kommer ned igjen, men det er med på å gjøre totalopplevelsen av denne jakta til noe helt unikt, sier Olsen.

Tilbud om villreinjakt får du gjennom Statskog, ulike fjellstyrer og enkelte private tilbydere.

Villrein på Dovre - Statskog
Villrein på Dovre (Foto: Kjartan Trana)

Fakta om villreinjakt

Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.

Norge har villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Om lag halvparten av stammen er på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.

Høsten 2019 ble det felt 4.738 villrein, noe som er en økning på 14 prosent fra året før.

Les mer om Statskogs villreinjakt HER

Les også: Slik blir høstens rypejakt

Kommentarer