Det skal bli lettere å gi offentlig støtte til mindre flyplasser havner kultur og sportsanlegg i EU/EØS-området. EU-kommisjonen har vedtatt en forenkling av støttereglene på dette området.

EU-kommisjonens regelendring tillatter offentlige (statlig og kommunale) investeringer i regionale lufthavner som har  opptil tre millioner passasjerer årlig. Disse kan nå motta støtte uten å få besøk av kommisjonens kontrollører, melder danske TakeOff.dk.

Regelendringen omfatter omkring 420 regionale lufthavner i Europa. Desuten blir det gitt anledning til å dekke driftsomkostningene for mindre lokale lufthavner med opptil 200.000 passasjerer årlig.

EU har også vedtatt å forenkle statsstøttereglene når det gjelder kultur og sportsarenaer med flere anvendelsesmuligheter.

Les flere saker om statsstøtte HER -  om subsidier HER – om EU HER

 

Kommentarer