EU-Parlamentet hadde 9. juni den endelige avstemningen om mobilitetspakken, som regulerer transport i Europa. – En seier for fagbevegelsen, sier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

Trond Jensrud - Yrkestrafikkforbundet
Trond Jensrud er generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet (bildekilde: ytf.no)

EU-Parlamentet hadde 9. juni den endelige avstemningen om mobilitetspakken, som regulerer transport i Europa.

– Det blir for eksempel ikke mulig lenger å etablere et transportfirma i Slovakia og operere med bilaterale transporter til og fra for eksempel Danmark. Gjør man det, må det betales danske lønninger, sier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

–  At man fremskynner innføringen av smart ferdsskriver med 10 år og innlemmer varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, gjør også at det blir mulig å drive effektiv kontroll av kabotasje og internasjonal transport, sier Jensrud.

Yrkestrafikkforbundet (YTF) har sammen med de øvrige medlemmene av European Transport Workers`Federation (ETF)) jobbet i 3 år med å påvirke EU til å vedta regler som på en bedre måte regulerer internasjonal transport og ivaretar sjåførene bedre.

– Det er utrolig gledelig at EU-parlamentet nå endelig har vedtatt mobilitetspakken og støttet de fleste kravene fra den europeiske fagbevegelsen, sier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

– Mobilitetspakken er et skritt i riktig retning for rettferdig transport. Fagforeningene har kjempet hardt for denne seieren: vi står sammen mot utnyttelse, urettferdig konkurranse og sosial dumping, sier Frank Moreels, president i European Transport Workers`Federation.

Dette er hovedtrekkene i den vedtatte mobilitetspakken:

 • Sjåføren får obligatorisk retur til et av selskapets operasjonsbaser eller hjem minst en gang per måned.
 • Full introduksjon av smart fartsskriver på tunge nyttekjøretøyer 4 år etter vedtakelsen av mobilitetspakken, som er 10 år tidligere enn forutsatt av fartsskriverforordningen.
 • Smart fartsskriver / innen 2023 kontrollmyndigheter vil kunne oppdage fjernt fra vegkanten overskuddet av kjøretid
 • Full introduksjon av smart fartsskriver på alle varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, som driver med grenseoverskridende transport innen 2026.
 • Varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn er inkludert i kabotasjereglene fra juni 2022
 • Kabotasjeperioden vil bli fulgt av en nedkjølingsperiode på 4 dager, der kjøretøyet som driver med kabotasje vil bli utestengt fra medlemslandene som har vært vert for kabotasjedriften
 • Kombinert transport vil bli omfattet av kabotasjereglene
 • Retur av kjøretøyet til landet hvor selskapet ble opprettet hver 8. uke
 • Brudd på kabotasjereglene kan føre til at man mister lisensen for hele EU/EØS-området.
 • Utstasjonering vil ikke gjelde for bilateral transport, bare når den bilaterale transporten starter og slutter i landet hvor selskapet er etablert.
 • Utstasjoneringsdirektivet vil også gjelde om man er ansatt i samme selskap eller leid inn fra vikarbyrå.

Kommentarer