Sund & Bælt fik onsdag den 25. april 2018 overrakt den underskrevne støtteaftale til Femern Bælt-projektet, som sikrer op til 880 mio. kr. i støtte fra EU til det grænseoverskridende projekt. Det skete på konferencen TEN-T Days i Ljubljana, hvor adm. direktør Mikkel Hemmingsen var til stede for at modtage støtten.

Støttebeløbet gives i forbindelse med opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster, som er en del af de danske landanlæg til den kommende Femern-forbindelse. EU-kommissionen anerkender opgraderingen som et prioriteret projekt inden for rammerne af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), og forbindelsen anses som et nøgleelement i færdiggørelsen af den vigtigste Nord-Syd rute, der forbinder Centraleuropa og de nordiske lande.

A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har sammen ansøgt om EU-støtte. Det er Sund & Bælts datterselskab, A/S Femern Landanlæg, som finansierer opgraderingen af de danske jernbaneanlæg.

– Tildelingen af det høje støttebeløb understreger tydeligt den store betydning, Femern projektet har for EU og vi er meget stolte af tildelingen, som viser stor opbakning til projektet. Samtidig betyder støtten, at vi kan arbejde videre på et endnu mere robust økonomisk fundament, hvor vi fortsat vil have fokus på at sikre fremdrift i opgraderingen af de danske jernbaneanlæg, så vi opnår den optimale økonomi i hele projektets levetid, siger adm. direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

Når opgraderingen af jernbaneanlæg til den kommende Femern Bælt-forbindelse står færdig, vil den reducere rejsetiden for togpendlere på den danske side betydeligt. Den reducerede rejsetid vil også kunne gøre regionen mere attraktiv som bosætningsområde til gavn for vækst og beskæftigelse.

Dagens overrækkelse fandt sted på den internationale konference, TEN-T Days i Ljubljana, der fokuserer på, og ønsker, intelligent, bæredygtig og sikker mobilitet i Europa.

Læs flere nyheder om Femern-forbindelsen HER,  HER, HER og HER

Kommentarer