De jernbaneansatte hevder at regjeringen benytter sjansen til å gjøre store endringer i norsk jernbane under Korona-situasjonen, noe de reagerer kraftig på. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) stopper i dag -mandag 18. mai, togene i to minutter i protest mot innføringen av EUs fjerde Jernbanepakke.

Rolf Ringdal - Norsk Lokomotivmannsforbund
Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund. (fotokilde: njf.no)

Søndag feiret Norge grunnlovsdagen samtidig som vi alle lever alle i en slags unntakstilstand. Vanlig demokratisk virksomhet er for tiden ikke mulig. Hverken barnetog eller større politiske demonstrasjoner.

– Vi reagerer kraftig på at regjeringen benytter sjansen til å gjøre store endringer i norsk jernbane under Korona-situasjonen, sier Rolf Ringdal, Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Ansatte på jernbanen er sinte og skuffet. Vi gjennomfører ikke en politisk streik som vil føre til økt trengsel på togene, men ansatte på jernbanen vil i stedet stoppe togene i to minutter, Det er viktig for oss å presisere at dette gjøres for ikke å ramme trafikkavviklingen, slik en politisk demonstrasjonsaksjon ville gjort, sier Rolf Ringdal.

Markering i Oslo.

Samtidig som togene stoppes klokken 15.00 vil 50 jernbanefolk og støttespillere samles foran Stortinget for å protestere i tråd med smittevernreglene. På den måten vil ansatte på jernbanen illustrere det udemokratiske i å vedta norsk jernbanes framtid mens det normale samfunnslivet er satt på vent, større demonstrasjoner er forbudt og løpeseddelutdelinger utgjør en smittefare.

Jane Brekkhus Sæthre - Norsk Jernbaneforbund
Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. (fotokilde: njf.no)

I strid med Grunnloven og EØS-avtalen.

Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon. Dette er konklusjonen i en juridisk betenkning fra professor Christoffer Conrad Eriksen.

– Det er uakseptabelt at regjeringen skal tvinge gjennom denne saken av flere årsaker. Det er åpenbart at de juridiske avklaringene ikke er grundige nok, i tillegg forsøker vi å håndtere en unntakstilstand. Myndighetene fraråder store folkeansamlinger og ordinær møtevirksomhet, det hindrer gode demokratiske prosesser, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.

Avdemokratiserer jernbanen.

Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur.

– EUs fjerde jernbanepakke har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som framtidas transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier Jane Brekkhus Sæthre.

Regjeringen har allerede vedtatt jernbanereformen. Å vedta EUs jernbanepakke er derfor ikke nødvendig, men vil låse norske folkevalgte til denne måten å organisere jernbanen på for all framtid.

– Regjeringen vil flytte makta til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all framtid, sier Rolf Ringdal.

– Og, norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, understreker Rolf Ringdal.

EUs fjerde jernbanepakke.

Stortinget skal i år behandle EUs fjerde jernbanepakke. Sier Stortinget ja, blir Norge pålagt å avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid, utenfor Stortingets kontroll.

  • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge muligheten til å bestemme sikkerhet og organisering av jernbanen.
  • EU vil gjøre anbud, privatisering og konkurranseutsetting obligatorisk for all framtid.
  • EU vil la togselskapene selv bestemme opplæring, bemanning og kompetanse. NLF og NJF krever felles regelverk for alle som kjører persontog i Norge.

Tidligere saker: Full stans i kollektivtrafikken 10. oktober – regjeringen vil flytte råderetten over jernbanen til EU

Flere relaterte saker finner du HER, HER, HER, HER og HER

Kommentarer