Rekordmange 80 millioner reiste i 2019 med tog i Norge. Størst var økningen på Vestfoldbanen, Jærbanen og Gjøvikbanen. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. – Det er fantastisk å se den kraftige passasjerveksten. Det viser at satsingen på jernbane gir resultater, sier Bjørn Kristiansen som er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR.

Bane Nor - Oslo S -Avgangshall
Sterk passasjervekst. (Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR)
Her er veksten størst

Det er særlig tre togmarkeder som har opplevd stor vekst det siste året: Vestfoldbanen (med Drammenbanen), Jærbanen og Gjøvikbanen.

– Disse tre står for nesten hele passasjerøkningen det siste året. En del av forklaringen er at vi har fått til enda flere rushtidsavganger og så tror jeg at den pågående satsingen og investeringene på disse banestrekningene gir positiv stemning og nye kunder, sier Bjørn Kristiansen.

Flere avganger gir flere passasjerer

Fra 2012 til 2018 økte antall passasjerer i Norge fra 62 til 77 millioner. Fra 2018 til 2019 har passasjerøkningen fortsatt til over 80 millioner. De siste årenes jernbaneutbygging og utbedring av flaskehalser har gjort det mulig med flere tog på linjene.

Bjørn Kristiansen - konserndirektør - Bane Nor
Bjørn Kristiansen er konserndirektør for Kunde og trafikk i Bane NOR. (Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR)

– På enkelte linjer er det nå kun få minutter mellom hver avgang, slik som i Stavanger- og Oslo-området. Flere avganger og kortere reisetid gjør det mulig for flere å velge toget og se fordelen av å bruke tog i stedet for bil. Vi ser frem til ytterligere vekst etter hvert som nye banestrekninger blir ferdigbygget de neste årene, sier Bjørn Kristiansen.

Tredobling på Vestfoldbanen

På få år har antall passasjerer på InterCity-togene på Vestfoldbanen og Drammenbanen (Skien-Drammen-Oslo) blitt nær tredoblet. Bare det siste året er det blitt en million flere påstigninger på denne strekningen.

Økningen fra Drammen, Asker og Sandvika inn til Oslo er stor, men i takt med at Vestfoldbanen bygges ut og moderne dobbeltspor tas i bruk, øker passasjertilstrømningen også i Vestfold og Telemark.

Jærbanen: Stavanger-områdets metro

Nesten en million flere passasjerer tok Jærbanen i 2019 sammenlignet med året før, totalt fem milloner passasjerer. I og mellom byene Egersund, Bryne, Sandnes og Stavanger ligger boligområder og arbeidsplasser ved jernbanestasjonene som perler på en snor.

Det har vært stor byutviklingsaktivitet på disse knutepunktene og et takstsamarbeid med kollektivtrafikkselskapet til Rogaland fylkeskommune. Det har gitt stor passasjervekst. Jærbanen er det nest største togmarkedet i Norge, etter lokaltrafikken i Oslo-området.

Gjøvikbanen: Halv million flere på ett år

På bare ett år har antall påstigninger på Gjøvikbanen økt fra 1,56 millioner totalt til 2,1 millioner. Dette er en svært kraftig økning på kort tid. Det er stor innpendling til Oslo fra Hadeland og Nittedal på denne banen, men også reisende til og fra de viktige industribyene Gjøvik og Raufoss.

Bane Nor - Gjøvik  jernbanestasjon - Oppland - Innlandet fylke
Gjøvikbanen har hatt kraftig vekst det siste året. (Foto: Thor Erik Skarpen, Bane NOR)

Økningen er ventet å fortsette på Gjøvikbanen. Bane NOR investerer over en milliard kroner på oppgradering og utbygging av banen og stasjonene for å gjøre plass til flere avganger og lengre togsett. Banen får også, som den første i landet, et nytt digitalt signalsystem (ERTMS).

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB):

Togpassasjerer 2019 - SSB - Bane Nor - Statistikk
(kilder: SSB/Bane Nor)

Denne artikkelen bygger blant annet på Bane NORs bærekraftrapport. Passasjertallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås jernbanestatistikk publisert juni 2020.

Kommentarer