Over 54 millioner passasjerer fløy til eller fra Avinors lufthavner i 2018, noe som er en oppgang på snaue tre prosent sammenlignet med året før. Samtidig gikk antallet flybevegelser noe ned.

Bergen lufthavn kan nå ekspedere rundt 10 millioner passasjerer årlig – DVS like mange som reiste over flyplassene i Bergen , Haugesund og Stavanger iløpet av et år. (Foto: Nils Olav Mevatne / Avinor)

Totalt reiste 54.397.000 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i 2018, noe som er en oppgang på 2,8 prosent sammenlignet med året før. Antallet flybevegelser gikk ned med i overkant av 3000 flyvninger, eller 0,4 prosent.

– Trenden i flymarkedet fortsetter. Det viser at flyselskapene gjør en bedre jobb med å utnytte kapasiteten sin, med blant annet fullere fly, samtidig som vi på blant annet Oslo lufthavn har flere store fly med plass til flere passasjerer per flyvning, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Dag Falk-Petersen (foto: ©otoerres)

Det er trafikken til og fra utlandet som har den største økningen i 2018, og 22,5 millioner passasjerer reiste direkte til eller fra Norge og utlandet.

– Dette har stor betydning for norsk verdiskaping, og viser at Norge er et attraktivt land å besøke og at nordmenn ønsker å utforske verden, sier Falk-Petersen.

Nordmenn positive til økt turisme

Resultater i undersøkelsen «Nordmenns syn på turisme 2018» gjennomført av Innovasjon Norge viser at nordmenn i stor grad ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for nyetablering og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet.

– Vi er stolte av at utenlandske turister velger Norge som reisemål og at nordmenn synes turisme bringer med seg mer flere positive enn negative sider, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Les også: Ny nasjonal undersøkelse: Nordmenn flest positive til turismen (januar 2019)

Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, hadde over 28,5 millioner passasjerer i 2018, en vekst på 3,8 prosent sammenlignet med året før og med en total punktlighet for den kommersielle flytrafikken på 80,2 prosent.

– For Oslo og hovedstadens besøksnæring er det viktig med et godt rutenettverk til og fra Oslo lufthavn. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 3,1 prosent i antall gjestedøgn på hoteller i Oslo og for denne næringen vil effektive transportløsninger inn til Oslo, som luftfart, spille en viktig rolle også i fremtiden, Christian Lunde, administrerende direktør i Visit Oslo.

Les også: 1.9 millioner passasjerer på Oslo LufthavnNorwegian største selskap på Avinors flyplasser (begge januar 2019)

Flere relaterte nyheter finner du HER

Kommentarer