– Etter hvert som nye veier, broer og tunneler står ferdig vil vi klare oss med noen færre flyplasser. Antallet dagens regionale flyplasser er tilpasset en infrastruktur på bakken som er under opprustning. Et godt eksempel på dette er den pågående byggingen av Hålogalandsbrua som gjør det mulig å nedlegge dagens flyplass ved Narvik. Det sier næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubakk.

I Avinors rapport vil man ikke nedlegge noen regionale flyplasser i årene fram til 2019 og man legger vekt på de lokale lufthavnenes sentrale rolle for bosetting og næringsutvikling.  NHO støtter rapporten når man vil vurdere dette i sammenheng med endringer i øvrig transport tilbud, kostnader ved drift og vedlikehold og omfanget av statlig støtte.

Les også: Må omstille for å opprettholde lufthavntilbud

Kommentarer