Antallet sykkeltyverier har sunket betraktelig de siste månedene, men elsykler er nå øverst på tyvenes ønskeliste. Nykjøpte elsykler lever et farlig liv ved skole- og jobbstart, advarer If.

Sykkeltyverier - sykler - parkering - If forsikring
Siden april har antallet stjålne sykler sunket, men tyvene har til gjengjeld kastet seg over elsyklene. (Foto: If)

De tre første månedene i år (2020) var det en stor økning i antall stjålne sykler. Grunnen er at stadig flere sykler om vinteren, og det er dermed flere sykler tilgjengelig å stjele.

Men fra og med april til nå har antallet sykkeltyverier sunket betraktelig i forhold til samme periode i fjor. Det viser en landsdekkende analyse forsikringsselskapet If har gjort av stjålne sykler meldt til selskapet.

– Under koronasituasjonen har det på det meste vært en nedgang på 15-20 prosent i måneden, med størst utslag i mai og juli. I juni lå nivået som i fjor, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Han understreker at det kan være lokale forskjeller, og at det enkelte steder også kan være økning, av forskjellige årsaker.

– For Norge under ett er det en nedgang i antall sykkeltyverier under korona så langt. I Danmark melder forsikringsbransjen om det samme, sier Clementz.

Flere elsykkeltyverier

– Det har samtidig skjedd en dreining mot tyveri av elsykler i alle prisklasser. Mer enn hvert fjerde sykkeltyveri meldt til oss i If er nå en elsykkel, sier Clementz.

Gjennom flere år har det vært en oppblomstring av sykkeltyverier ved jobb- og skolestart etter sommerferien. Analyser If har gjort av egen tyveristatistikk, viser at det i de siste ukene av august er en tyveritopp av sykler. Slik har det vært lenge.

– Grunnene er nok flere: Mange har kjøpt elsykkel for å bruke til og fra jobb eller skole, og da blir det rett og slett flere å stjele. Med stengte grenser og økt grensekontroll under koronasituasjonen har det vært færre mobile vinningskriminelle som har operert i Norge. Det ser vi også ut fra innbruddsstatistikken. Det kan dessuten virke som om innenlandske vinningskriminelle retter seg mer mot elsykler enn de utenlandske, sier han.

– Trolig vil det samme skje i år. Mange har ambisjoner om å bruke sykkel eller elsykkel til jobben nå. Vi tror at særlig nye elsykler som er kjøpt for feriepenger kan være tyveriutsatt fremover, så det er lurt å passe litt ekstra på, sier Clementz.

Fraråder vaierlåser

I fjor ble det meldt inn 12 657 stjålne sykler til forsikringsselskapene her i landet, viser bransjetall fra Finans Norge. Antallet er i virkeligheten mye høyere, for det er mange sykler som verken blir meldt stjålet til politi eller forsikringsselskap. Ën grunn kan være at sykkelen er gammel og relativt billig.

– Lås sykkelen fast til noe med en solid lås. Bøylelåser – for eksempel – har vist seg å ha stor motstandskraft. Vaierlåser lar seg klippe over på to sekunder, så de vil jeg faktisk fraråde å bruke. Har du to solide låser på sykkelen gjør du jobben dobbelt så vanskelig for tyven. Har du elsykkel, ta med batteriet i en liten sekk eller gjør sykkelen midlertidig ubrukbar på annen måte, sier Clementz.

Sykkeltyveri er dekket på innboforsikringen. I takt med at syklene på norske veier er blitt dyrere og dyrere, har forsikringsselskapene økt maksimalsummen på erstatning. Hos If er den i dag 40 000 kroner, men det er mulig å utvide sykkeldekningen på innboforsikringen til å gjelde enda dyrere sykler.

– Vi ser på sykkel og elsykkel som det samme på innboforsikringen, så det er unødvendig med en egen elsykkelforsikring, sier informasjonssjefen i If.

Kommentarer