Hele 71 prosent av langtransportsjåførene opplever stengte toaletter langs veiene i Norge, mens 40 prosent av transportarbeiderne sliter med å finne et sted å gå på do i arbeidstiden. Det viser en undersøkelse som YTF – Yrkestrafikkforbundet offentliggjør i forbindelse med Verdens toalett-dag den 19. november.

Vegtoalett - Utedo - Norske veier- Vegvesenet - Yrkestrafikkforbundet - Verdens toalettdag 19. november
Et altfor vanlig syn langs norske veier – spesielt om vinteren (Foto: Yrkestrafikkforbundet)

Toalett-undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer i Yrkestrafikkforbundet; Bussjåfører, lastebilsjåfører, lageransatte og andre transportarbeidere.

På spørsmålet «Hvor enig er du i disse påstandene: Det er vanskelig å få tilgang til toalett og andre nødvendige fasiliteter når jeg jobber», svarer 40 prosent bekreftende på dette. Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er ikke overrasket.

Buss

– Dette er en gjenganger i mange deler av transportbransjen. Vi får stadig meldinger om bussjåfører som må ta pausene på endeholdeplasser uten toalett, eller som må ta til takke med festivaldoer uten toalettpapir og tilstrekkelig renhold. I beste fall har dette blitt glemt i planleggingen, mange ganger er det nok snakk om å spare penger, uttaler Klungnes.

Jim Klungnes - Forbundsleder - Yrkestrafikkforbundet - 2020
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. (Foto: Per Christian Lind)

Lastebil

– Vi ser også at Statens vegvesen vinterstenger toaletter i store deler av landet. Da sparer de penger på oppvarming, måking, vedlikehold og vask. Vi så også at de stengte toalettene av hensyn til smittespredning under Korona-pandemien, fremfor å sørge for tilstrekkelig renhold. De tenker ikke på at veien faktisk er arbeidsplass for titusenvis av yrkessjåfører hele året igjennom. Ingen med kontorjobb hadde vel funnet seg i at toalettene på jobben ble stengt halve året, konstaterer Klungnes.

Undersøkelsen til Yrkestrafikkforbundet bekrefter dette. Blant langtransportsjåfører svarer hele 71 prosent at det hender at de kommer til toaletter langs veien og at de er stengt. I tillegg svarer 47 prosent at de ikke er fornøyd med kvaliteten på toalettene de kan benytte i løpet av arbeidsdagen.

– Det er verken hyggelig eller sunt å måtte holde seg i flere mil ekstra fordi Statens vegvesen stenger mange av de mulighetene yrkessjåfører har til å gå på do. Vi må ikke frata en hel yrkesgruppe muligheten til forutsigbare dobesøk i arbeidstiden, slår Klungnes fast.

Om Verdens toalett-dag

Verdens toalett-dag er en offisiell FN-dag. I den forbindelse setter arbeidstakerorganisasjoner over hele verden fokus på viktigheten av tilgang til toaletter i arbeidstiden.

Kommentarer