Det er fare for streik blant de ansatte i drivstofforsyningen på Oslo lufthavn Gardermoen. En time før fristen går ut var det ingen avklaring i sikte. Partene – Parat, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri,  sitter fortsatt i mekling.
Dersom det blir streik vil over 30 ansatte i drivstoffforsyningen gå ut i streik . Det kan føre til vansker med å få tanket drivstoff på hovedflyplassen, noe som igjen kan gi  problemer i flytrafikken.

Kommentarer