– Vi har ingen urimelige krav. Vi ønsker å videreføre verdien av avtalen vi hadde i Jernbaneverket, og vi aksepterer ikke Bane Nors forsøk på å ta fra oss forutsigbarhet på egen fritid. Vi vil vite når vi skal jobbe og når vi har fri, sier Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

Lise Olsen (t.v.), forhandlingsleder og nestleder i LO Stat og Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).(bildekilde: lostat.no)

Mandag 26. februar klokka 10.00 venter Riksmekleren for 2.200 medlemmer i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) i Bane Nor. Blir man ikke enige, er det  streik fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 27. februar.

– Avstanden er stor. Nå må vi jobbe for å finne løsninger i mekling, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Fritiden er hellig.

Uenigheten handler både om hva man skal leve av, og hvordan man skal leve livene sine.

– Lønna vår er viktig. Tilleggene våre er viktige. Rettighetene våre er viktige. Fritiden vår er hellig. Vi vil vite når vi kan hente i barnehagen, bli med på helgeturer og si ja til bursdager, uten å spørre sjefen først. Vi skal styre vår egen fritid, sier Jane Brekkhus Sæthre.

– Ansatte er blitt lovet at vi ikke skal tape på etableringen av Bane Nor. I praksis er det akkurat det som kan skje. Vi har ikke mye å gå på. Vi skal sikre medlemmene en trygg og god arbeidsplass, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Hovedkravene

Dette krever de ansatte  videreført fra Jernbaneverket:

 • Arbeidstidsordninger
 • Turnusordninger
 • Beredskapsordninger
 • Overtidsordninger
 • Diettordninger
 • Seniordager
 • Oppsigelsestid
 • Reisetid
 • Personalbilletten
 • Betalt spisepause

Streikeuttak.

Følgende er tatt ut i første streikeuttak:

 • Trondheim: 50 medlemmer
 • Oslo: 16 medlemmer
 • Hamar: 2 medlemmer

Bakgrunn.

Bane Nor ga beskjed i 2016 om at alle gamle avtaler de ansatte  hadde i staten ble sagt opp. Det vil si at tariffavtalen fra Jernbaneverket og alle særavtaler ble nullet. Det kunne de gjøre fordi Bane Nor gikk ut av staten, og ble en del av Spekter-området fra 1. januar 2017.

Etter 35 møter med Bane Nor strandet forhandlingene før jul. LO Stat og Spekter tok da over forhandlingene. Etter to møter med Spekter brøt LO Stat den 11. januar forhandlingene på vegne av NJF og NLF, og opprettelsen av tariffavtale for deres medlemmer i Bane Nor gikk til mekling.

LO Stat leder meklingen på vegne av NJF og NLF. Mekler er Mats Wilhelm Ruland. Han vil ha med seg to medmeklere.

Kommentarer