Det er brudd i forhandlingene mellom Spekter og NTL, LO stat vedrørende opprettelse av overenskomst for BR (brann- og redning) tjenesten ved Bodø lufthavn (Falck).

En eventuell streik vil ramme Avinors kunder og passasjerer i en hektisk førjulstid. Avinor har ikke mulighet til å påvirke verken forhandlingene eller streikeuttaket. Avinor er ikke part i konflikten, men er en sterkt berørt tredje part.

Dato for mekling er 14. og 15. desember. Meklingen avsluttes 15. desember kl. 24, og en eventuell streik starter først 16. desember kl 13.00.

– Vår leverandør Falck har gitt oss beskjed om at de med det første streikeuttaket vil kunne levere tjenester på kategori 4 nivå. Denne informasjonen har vi gitt videre til flyselskapene. Konkret informasjon om hvilke flytyper som vil kunne betjenes etter fredag klokken 13 ved en eventuell streik, vil vi komme med så fort flyselskapene har avklart dette, forteller lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen i en pressemelding.

Lufthavna kan fremdeles opereres av jagerfly, helikopter og ambulansefly.

Tidligere nyheter om flystreiker finner du HER

Kommentarer