Under perioden januari till november 2014 visar aktuella siffror från Statistisches Bundesamt att Tyskland gästades av 70,2 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med tio eller fler bäddar. Det är 3 miljoner fler övernattningar jämfört med samma period året innan — en tillväxt på sammanlagt 4,6 procent.

Sagoslottet Neuschwanstein i södra Bayern (FOTO: Tyska Turistbyrån AB/DZT)

Sagoslottet Neuschwanstein i södra Bayern (FOTO: Tyska Turistbyrån AB/DZT)

— Incomingturismen fortsätter att växa så starkt att vi med alla i nuläget föreliggande siffror räknar med ett femte rekordår, informerar Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT).

— Med en sådan exceptionell tillväxt ligger Tysklands tillväxtkurva långt över det europeiska genomsnittet. Enligt aktuella beräkningar från UNWTO ökade antalet internationella ankomster i Europa med 3,9 procent.

Polen befäster sin position som en av Tysklands tio viktigaste marknader

Samtliga av de marknader som räknas till Tysklands viktigaste lyckades fram till november generera en ökad tillväxt jämfört med samma period året innan. Polen, som under årets tredje kvartal intagit en tredjeplacering i ranglistan, lyckades med en ökning av besöksvolymen på 11 procent till 2,3 miljoner befästa sin position ytterligare. Iögonfallande var även incoming-turismen från Schweiz (plus 6,5 procent) Österrike (plus 5,4 procent) och Danmark (plus 5,5 procent).

Tillbakagången på den ryska marknaden avstannade något under november och även om Ryssland med 2,2 miljoner övernattningar fortfarande håller sig kvar bland de tio viktigaste marknaderna, har ett minus på 5,9 procent noterats sedan årets början. Från Sverige har 1 614 110 övernattningar registrerats från januari till november, vilket motsvarar en ökning på 0,6 procent jämfört med samma period i fjol.

Andra europeiska länder som utmärkt sig med en tillväxt över genomsnittet och därmed stärkt sin position på rankinglistan är Tjeckien (plus 8,3 procent), Rumänien (plus 13,5 procent), Irland (plus 21,1 procent), Portugal (plus 13,0 procent) samt Bulgarien (plus 21,4procent), Slovenien (plus 22,4 procent) och Kroatien (plus 29,7 procent).

Asien präglar tillväxten från fjärran marknader och USA fortsätter växa på hög nivå

Med en särskilt stark tillväxt utvecklar sig fortsatt även de asiatiska marknaderna, som sammantaget resulterat i en ökning på 11 procent och gett tillväxten från de interkontinentala marknaderna ett uppsving.

För tvåsiffriga tillväxttal står Kina (plus 16,9 procent till 1,9 miljoner övernattningar) och de arabiska golfstaterna (plus 20,6 procent till 1,8 miljoner övernattningar). Till de ytterligare asiatiska marknader, där en stark uppåtgående trend iakttagits fram till slutet av november, sällar sig Sydkorea (plus 11,3 procent) och Taiwan (plus 25,0 procent). USA, som årligen genererar runt 5 miljoner övernattningar och med marginal är Tysklands viktigaste marknad på andra sidan världshaven, fortsatte även 2014 sin kontinuerligt stigande tillväxtkurva och ökade under januari-november sin övernattningsvolym med 4,7 procent.

Prognos

Under 2015 är utsikterna för en fortsatt ökande tillväxt goda: Enligt UNWTO kommer det internationella resandet att öka under året med uppskattningsvis 3 till 4 procent.

Läs mer om reselandet Tyskland HÄR

Kommentarer