Finnair har lansert tjenesten «Push for change», der reisende kan kompensere for CO2-utslippene ved å kjøpe CO2-kvoter eller biodrivstoff.

For å gi passasjerene muligheten til å fly på en mer miljøvennlig måte, ruller Finnair nå ut tjenesten «Push for change» på sine nettsider www.finnair.com/pushforchange. Tjenesten blir også inkludert i de ansattes pliktreiser.

Bærekraft er en høyaktuell tematikk innenfor luftfart, og her hjemme i Norge er vi langt fremme i implementeringen av dette. Nylig vedtok regjeringen at det skal innføres et omsetningskrav på 0,5 prosent avansert biodrivstoff i luftfart fra 2020. Dette vil ifølge Miljødirektoratet gi en reduksjon i globale klimagassutslipp på 14 000 tonn CO2-ekvivalenter, det første året.

Sjef i Finnair Skandinavia, Robert Lönnblad, håper nå at mange reisende vil ta i bruk Finnairs nye tjeneste.

– Vi jobber daglig med å tilby de beste løsningene for våre passasjerer. Luftfart har flere positive økonomiske og sosiale aspekter, derfor er det viktig at vi kommer med tiltak som bidrar til å håndtere dette på en så bærekraftig måte som mulig. Flere av produktene vi omgir oss med i hverdagen transporteres med fly, flyforbindelser muliggjør internasjonal handel, og ikke minst er reiselivsbransjen en viktig inntektskilde i mange land”.

Samarbeid med NEFCO

Reisende med Finnair kan velge å støtte et CO2-utslippsreduksjonsprosjekt som muliggjør bruk av mer effektive kokeapparater i Mosambik. Effektive kokeapparater reduserer forbruket av trær, og dermed også avskogingen. Pengene som kommer inn overføres i sin helhet til prosjektet gjennom NEFCO, Nordic Enviromental Finance Corporation.

Kvotegebyret er 1 euro på returflygninger i Finland, 2 euro på returflygninger i Europa, og 6 euro på interkontinentale ruter. Gebyrene er basert på gjennomsnittlige utslipp og kostnadene ved å redusere et tonn CO2.

Reisende kan også velge å støtte biodrivstoff-fly. Bruken av biodrivstoff reduserer CO2-utslippene med 60-80 prosent, avhengig av råmaterialet.

Finnairs kunder kan kjøpe biodrivstoff for 10, 20 eller 65 euro for å redusere utslippene av returflygning i Finland, i Europa og på interkontinentale flyturer.

De reisende kan også bruke opptjente Finnair Plus-poeng til å betale for tjenesten.

Finnairs biodrivstoffpartner er SkyNRG, og biodrivstoffet er produsert av brukt matolje fra California.

Flere saker om Finnair finner du HER

Kommentarer