Avinor Flysikring har overtatt ansvaret for drive deler av finsk luftrom fra Kirkenes tårn- og innflygingskontroll.

Høsten 2016 ble Avinor Flysikring og Finavia enige om en avtale som innebærer at deler av finsk luftrom nå kontrolleres fra tårn- og innflygingskontrollen i Kirkenes. Denne løsningen gjør det både enklere og mer effektivt for flyselskapene.

Avtalen har kommet i stand gjennom arbeidet som partene gjør gjennom NEFAB — Den nordeuropeiske luftromsblokken. Her har man sett at flygekontroll på tvers av landegrensene er et viktig steg for å få mer effektive luftromsoperasjoner.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Dette bekrefter at vårt internasjonale samarbeid gir fordeler for kundene. Vi jobber nå videre for å finne gode løsningen for operasjoner på kryss av landegrensene, sier administrerende direktør i Avinor Flysikring, Anders Kirsebom.

Kommentarer