Rundt 38 prosent av flyreisende nordmenn mener de én eller flere ganger har fått kritikkverdig behandling av et flyselskap. Klagetallene topper seg i forbindelse med flyreiser i sommerferien.

(ill. foto: ©otoerres)

Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov på vegne av flyerstatningstjenesten AirHelp, viser at svært mange nordmenn på et tidspunkt har følt seg ille behandlet i flytrafikken.

Mangelen på god informasjon er den viktigste grunnen til misnøyen med flyselskapene. Rundt 14 prosent av flyreisende nordmenn opplyser at de ikke får nødvendig informasjon fra flyselskapet. Like mange, altså 14 prosent, klager på at de ble etterlatt uten assistanse etter at deres flyvning ble kansellert eller forsinket.

10 prosent sier seg utsatt for frekke og lite samarbeidsvillige ansatte, mens ni prosent ikke ble tilbudt gratis mat eller drikke som de skulle ha under en flyvning.

Informasjon viktigst

Fem prosent av respondentene opplyser at de følte seg dårlig behandlet fordi de måtte sjekke inn håndbagasjen sin, mens like mange beklager seg over skjulte kostnader under bestilling.

Å bli bedt om å endre sete underveis er noe mange flyreisende ikke er veldig fornøyde med, noe fire prosent opplyser at de har blitt rammet av.

– God informasjonsflyt er alltid viktig, men blir enda viktigere når passasjerer blir utsatt for kanselleringer eller andre stressende situasjoner på reise. Her ser vi at mange flyselskaper feiler i dag, sier landssjef for AirHelp i Norge, Andreas Hermansson. 

– Mangel på informasjon — i kombinasjon med mangel på assistanse når det oppstår forsinkelser — er den klart viktigste årsaken til misnøye. Klagestatistikken for Norge er rimelig lik Europagjennomsnittet, og juli måned er høytid for klagesaker, sier Hermansson.

Andreas Hermansson (bildekilde: airhelp.no)

Disse er mest misfornøyd

Svarene i undersøkelsen viser at norske menn jevnt over er mer misfornøyde med flyselskapene enn kvinner. Et eksempel er behandling av passasjerer ved forsinkelser, der 18 prosent av menn ser seg misfornøyde, mot 11 prosent av kvinner. Ser vi på aldersgrupper, er befolkningen mellom 25 og 34 år de mest misfornøyde flykundene. Jo eldre vi blir, desto mindre har vi å klage på, ifølge undersøkelsen. Undersøkelsen viser også at befolkningen i Oslo og Akershus er vesentlig mer misfornøyd med flyselskapene enn befolkningen ellers i Norge.

Les mer HER – Flere relaterte saker finner du HER

Kommentarer