Fjelldestinasjonen Skigaarden i Hemsedal varsler søksmål mot staten etter at regjeringen tirsdag 16. mars innførte tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i alle 51 kommuner i Viken fylke uten en konkret vurdering av situasjonen i den enkelte kommune.

Det er første gang regjeringen velger å innrette tiltaksnivåene utelukkende basert på fylkesinndeling, uten en konkret vurdering av smittetrykket i hver kommune og kommunens tiltak for å begrense smittespredning.

– Dersom regjeringen velger å ikke endre forskriften har vi ikke annet valg enn å ta ut søksmål. Vi står i en krevende smittesituasjon med de muterte virusene, og har respekt for at trusselen må møtes raskt og med forsterkede tiltak. Vi forventet imidlertid ikke at nasjonale myndigheter skulle gå til det skrittet å skjære alle kommunene i Viken over én kam, sier Erik Teigen daglig leder i Skigaarden i Hemsedal.

– Vi ber ikke om åpning, men at beslutningene fattes lokalt av fagfolk og politikere som kjenner lokale forhold. Slik er det gjort så langt under pandemien, og det er slik det praktiseres overfor Oslo. Store og små kommuner må behandles likt. Vi kan ikke la en kunstig organisering som Viken fylke bestemme dette, sier han.

Må stenge på tross av lav smitte og god kontroll

Hemsedal og Hallingdal som region har, som følge av kommunenes, næringslivets, innbyggernes og besøkendes samlede innsats, hatt svært få smittetilfeller. Det har vært god kontroll, selv i utfartsperioder som jul- og vinterferien.

– Gjennom godt smittevernsarbeid har vi ivaretatt arbeidsplasser og næringsliv. De nye nasjonale tiltakene rammer næringslivet hardt. Ikke minst rammer de våre ansatte. Det er tungt å bli permittert. Det er tungt å miste sikker inntekt og ikke ha en jobb å gå til. Konsekvensene er voldsomme for mange, og det føles dypt urettferdig når det følger av tiltak som ikke er basert på situasjonen i kommunen. Derfor velger vi nå å gå til sak mot staten, sier Teigen.

Smitteverntiltakene må være forholdsmessige og treffsikre

Tiltak myndighetene innfører skal være treffsikre, forholdsmessige og ikke gå lenger enn nødvendig. Mangel på etterlevelse av disse kravene er utgangspunktet for det varslede søksmålet.

Advokat Aksel Joachim Hageler i advokatfirmaet SANDS representerer Skigaarden. Han mener det er en viktig sak å få avklart. Den kan bidra til å løfte frem ansvaret myndighetene blant annet har knyttet til vurderingene av forholdsmessighet.

– Vi har varslet en midlertidig forføyning, og at forskriften endres for kommuner med dokumentert kontroll på situasjonen slik som Hemsedal og de øvrige kommunene i Hallingdal. Hvordan beslutningen rammer Hemsedal og Hallingdal er gode eksempler på fraværet av forholdsmessighet i tiltakene, og hvor alvorlige konsekvenser tiltakene har, sier Hageler.  

Krever treffsikre kompensasjonsordninger

Siden mars 2020 har regjering og Storting vedtatt flere kompensasjonsordninger for næringslivet. Ingen av disse har truffet reiselivsnæringen på en tilfredsstillende måte. Derfor etterlyser han også bedre kompensasjonsordninger for denne næringen.

– Situasjonen er kritisk. Regjeringen er nå nødt til å ta regningen for permitteringsperioden og kompensere tapte inntekter slik at det faktisk monner. Vi står på kanten av stupet. Uten sikkerhetsnettet fra myndighetene opplever vi det nå som om de dytter oss utfor, sier Teigen.

Reiselivet er en viktig næring i Norge – ikke minst for mange distriktskommuner. Den sysselsetter nesten 200 000 mennesker, med en omsetning på nesten 85 milliarder kroner (tall fra 2018).

– Vi må sørge for at næringen vår er der også etter pandemien. Kampen for å lykkes med det ble vesentlig mer krevende for oss tirsdag 16. mars, sier Teigen.

Skigardens nettsider finne du HER

Kommentarer