Juli kvitterte ut en økning i kommersielle gjestedøgn i Norge. Nye tall fra SSB viser at det var i underkant av 6,6 millioner kommersielle gjestedøgn i måneden med høyest turisttrafikk. Det er totalt fem prosent flere enn juli i fjor. Norske gjestedøgn øker med tre prosent, og utenlandske med syv prosent.

Flytende skolehage på Oslofjorden. (Foto: VISITOSLO/Didrick Stenersen)

– Dette er sjette året på rad vi ser oppgang i juli. Det er veldig positivt at både nordmenn og utlendinger legger sommerferien til Norge, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Bente Bratland Holm (Foto: Astrid Waller/Innovasjon Norge)

– Men enda mer positivt er det at veksten også kommer i månedene før. Det gjøres en stor innsats for å spre turisttrafikken til Norge utover hele året, og tallene så langt i 2019 tyder på at det fungerer. 

177 milliarder i samlet turistkonsum

At både internasjonale og norske gjester i økende grad velger å bruke feriedager og -penger i Norge er positivt for norsk økonomi og arbeidsplasser. Reiselivsnæringen sysselsetter 166 400 personer i både distrikt og by, og de 177 milliardene som er samlet turistkonsum bidrar til 4,3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt.

Med vedvarende lav kronekurs legger flere utenlandske turister ferien til Norge. Det har vært — og er fortsatt – gunstig for utenlandske turister å reise til Norge, og for nordmenn å feriere hjemme. 

God sommer og god krone gir god vinter

Selv om sommeren er sesongen med desidert høyest turisttrafikk i Norge, betyr også vinteren mye for reiselivsnæringen. Vinterturismen i Norge har økt jamt og trutt de siste 15 årene.

– Lav kronekurs øker sannsynligheten for en veldig god vintersesong. Vinteren er preget av færre rundreiser og skiturisme der de tilreisende holder seg på en destinasjon. Historisk sett vet vi at særlig dansker legger vinterferien til Norge — og spesielt om kronekursen er gunstig, sier Bratland Holm.

Tall fra SSB:

Gjestedøgn juli 2018 -2019
(kilde infograf: innovasjonnorge.no/ssb)

Kommentarer