Bergen lufthavn Flesland hadde en passasjerøkning på 51.3 prosent i juni. Det er suverent best blant de store flyplassene til Avinor. Deretter kom Trondheim, Tromsø og Stavanger, mens hovedflyplassen på Gardermoen fikk 41.6 prosent flere passasjerer enn i juni 2020.

Bergen lufthavn - Flesland - Ny terminal 2017 - Erna Solberg
Nattestemning på Bergen lufthavn Flesland (Foto: Varde/Avinor)

Totalt 241.305 passasjerer reiste gjennom Bergen lufthavn Flesland i juni. Det er 51.3 prosent flere enn samme måned året før. Den norske innenrikstrafikken økte med 64.3 prosent til 202.231 reisende, utenriks med 43.9 til 18.264, mens det var en nedgang i helikoptertrafikken offshore på 6.8 prosent til 16.630.

Oslo lufthavn Gardermoen fikk 539.538 passasjerer, noe som er 41.6 prosent flere enn i juni 2020. Her økte utenrikstrafikken med 78.5 prosent til 117.251 reisende og norsk innenriks med 34 til 422.235.

Trondheim lufhavn Værnes hadde 135.098 reisende den første sommermåneden, noe som er 44.6 prosent flere enn samme periode i 2020. Utenriks økte med 175.3 prosent til 3.796, mens 131.302 reiste innenriks – 42.7 prosent flere enn i juni 2020.

Stavanger Lufthavn Sola fikk en passasjerøkning på 43.9 prosent til 133.812 reisende i juni. Av disse reiste 99.345 mend innenriksflyene, som økte med 43 prosent. Her økte helikoptertrafikken offshore med 28.2 prosent til 19.761 og utenriks med 81.7 til 14.796.

Tromsø lufthavn Langnes hadde 105.153 passasjerer i juni. Det er 44.3 prosent flere enn samme måned i ifjor. Det var i denne perioden ikke registrert utenrikspassasjerer ved flyplassen.

Passasjertrafikken over Avinors lufthavner økte med 45,5 prosent i juni. Økningen var størst på reiser til og fra utlandet,  med en oppgang i antall passasjerer på 71,8 prosent. På innenlandsreiser var økningen 44,4 prosent. 

Sammenlignet med normalåret 2019 var det en nedgang i antall reiser i juni 2021 på totalt 70,7 prosent. Nedgangen var størst på utenlandsreiser, med en reduksjon i antall reiser på 93,2 prosent, sammenlignet med 2019. På innenlandsreiser er nedgangen på 53,7 prosent. 

Kommentarer