– Regjeringen er opptatt av å sikre et godt flytilbud over hele landet. Smittesituasjonen gjør at det fortsatt er behov for statlig støtte for å sikre samfunnets transportbehov. Ved å forlenge kjøpet av flyruter ut februar 2021 legger vi til rette for at viktige reiser til sykehus og arbeid, der hvor fly er eneste mulighet, kan gjennomføres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide - Statsråd
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Foto: Tor Livus Midtbø/SD)

Ordningen med kjøp av et minimumstilbud av flyruter på strekninger som før virusutbruddet ble betjent på kommersielle vilkår, ble etablert første gang i mars for å sikre at samfunnskritiske reiser med fly kunne gjennomføres i en periode med lav etterspørsel.

Kontraktene er inngått med flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Kjøpene har senere blitt forlenget flere ganger med en del endringer i omfang og kompensasjonsnivå underveis.

– Smitteutviklingen og en mer utfordrende markedssituasjon etter sommeren har bidratt til at det fortsatt er behov for å kjøpe flyruter. Fra en stabil utvikling i høst med nedgang på 56-57 prosent, er vi nå 72 prosent under fjoråret for antall innenlandspassasjerer. Prognosene for starten av 2021 viser en fortsatt svak trafikkutvikling, sier Hareide.

Samferdselsdepartementet har nå gjennomført forhandlinger med SAS, Norwegian og Widerøe om nye kontrakter for januar-februar 2021 og disse er nå tildelt. Avtalene vil koste 12,5 millioner kr per uke. Se oversikt over rutene under.

– Det er viktig for oss å sørge for å opprettholde et tilstrekkelig flytilbud for de reisende fram til markedene normaliserer seg. Dette er regjeringens hovedmål på kort sikt. Fly er en sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker å sikre en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona, sier Hareide.

Når det gjelder minimumstilbudet etter februar 2021, planlegger Samferdselsdepartementet å lyse ut en konkurranse på nyåret for videre kjøp fra og med 1. mars 2021.

Oversikt

Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.

SAS og Norwegian flyr følgende ruter:

Flykjøp - Norsk innenriks - SAS - Norwegian - Januar- Februar - 2021
(Kilde: Samferdselsdepartementet)

Widerøe flyr følgende ruter:

Flykjøp - Norsk innenriks - SAS -Flykjøp - Widerøe  - Januar- Februar - 2021
(Kilde: Samferdselsdepartementet)

Les også: En milliard mere til flyrutekjøp – Videreføring av flyrutekjøp fra 1. oktober – Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 30. september (august 2020) – Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august – To nye flyruter i Nord-Norge (mai 2020) – Flere økonomiske tiltak for å holde transportsektoren i gang (mars 2020) – Sikrer et minimumsnivå for flytilbudet i Norge (mars 2020)

Flere relaterte saker finner du HERHER og HER

Kommentarer