Inom flygets FN-organ ICAO enades man sent på torsdagen om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unik att en hel sektor har enats om ett globalt klimatavtal. Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen där det är mest effektivt. Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå.

Anna Wilson (Foto: Anne Nyblaeus)

Anna Wilson (Foto: Anne Nyblaeus)

Redan från start deltar 65 länder i den frivilliga fasen från 2021 vilket innebär att mer än 83 procent av världens flygresor täcks av systemet. Från 2027 blir systemet obligatoriskt.

Givet att det är bråttom och att de resurser som satsas på att minska klimatutsläppen bör ge så stor effekt som möjligt, är internationella och kostnadseffektiva styrmedel för minskade klimatutsläpp den bästa lösningen. CORSIA (Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation) är ett ekonomiskt och smart system som både minskar klimatutsläppen på global nivå och gynnar utveckling av ny teknik, material och effektiva flygningar samt hållbara bränslen.

Den svenska flygskatt som regeringen nu driver stimulerar inte till fortsatt utveckling av dessa områden i Sverige. Istället minskar utrymmet för satsningar på alternativa flygbränslen och investeringar i ny teknik.

-Ett globalt och verkningsfullt styrmedel är något som vi från Svenskt Flygs sida har drivit en längre tid och nyligen meddelade miljöminister Karolina Skog (MP) att det vore bättre om det blev en global uppgörelse istället för en svensk skatt. Vi hoppas nu att miljöministerns besked blir regeringens politik och att utredningen om en svensk flygskatt därmed kan avbrytas, säger Anna Wilson, Generalsekreterare för Svenskt Flyg

Flyget är globalt och klimatutmaningen måste hanteras gemensamt på global nivå — att införa ett nationellt system är helt fel väg att gå när vi nu enats på globalt.

En svensk flygskatt skulle få stora negativa konsekvenser för samhället. För vissa landsdelar är flyget centralt för att kunna vara en integrerad del av Sverige. Näringsliv och människor i dessa delar av Sverige skulle drabbas hårt. Det finns en stor risk att effekten av en flygskatt blir färre flyglinjer, flygplatsnedläggningar och förlorade jobb, varav många inom besöksnäringen.

En nationell flygskatt vore ett symbolpolitiskt misstag utan någon som helst klimatnytta, nu måste vi sluta upp kring det globala systemet och se till att det blir ett verkningsfullt system som levererar riktig klimatnytta.

Läs också: 

 

Kommentarer