Transportstyrelsen har beslutat att införa flygförbud över Eurovision Song Contest i Stockholm 10-14 maj. Beslutet fattades efter ansökan från polisen. Inte heller drönare får flyga när förbudet gäller.

Flygförbudet, kallat restriktionsområde, gäller ovanför och kring Globen under följande tider:

  • 10 maj klockan 12.00 — 11 maj klockan 1.00
  • 12 maj klockan 12.00 — 12 maj klockan 1.00
  • 14 maj klockan 12.00 — 15 maj klockan 2.00

Mer precist gäller förbudet, det så kallade restriktionsområdet, inom ett område som har formen av en cirkel med mittpunkten 591737N 0180459E och radien 2000 m. Höjd från marken upp till 1500 fot, det vill säga cirka 500 meter över havsytan.

Flygning inom förbudsområdet får endast ske med polisflyg, ambulansflyg, svenskt militärflyg, tull, kustbevakning, flygräddning, reguljärt flyg till/från Arlanda och Bromma samt in- och utflygande flyg som flyger så kallad instrumentflygning till/från Arlanda och Bromma med i förväg inlämnad färdplan. Flygning med skolflygplan tillåts inte. Inga drönare och modellflyg får heller flyga i området.

Kommentarer