Sammanfattning

SBTA — Swedish Business Travel Association står fast vid den ståndpunkt som aviserades i remissvaret gällande en svensk flygskatt i mars i år – att en skatt på svenskt flyg INTE är rätt väg att gå för att minska flygets klimatpåverkan. Sverige och övriga EU-länder måste arbeta tillsammans på ett enat sätt för att nå önskat miljömål. Vi måste gemensamt driva en utveckling av spårbunden trafik, effektiva flygmotorer, teknik för fossilfritt bränsle m.m. För bara ett par veckor sedan gick den tyska regeringen ut och meddelade att man överväger att avskaffa sin flygskatt. Detta för att den inte har avsedd verkan på miljön, samtidigt som den fördyrar och försvårar för landets företag.

Kommentarer

Det finns inget som tyder på att utredningens förslag till flygskatt kommer att minska flygets klimatpåverkan, såsom förslaget är utformat idag. Utredaren säger till och med själv att:

En skatt på flygresor bedöms minska ökningen av antalet avresande passagerare, men ökningen kommer ändå att fortsätta.

En flygskatt kan möjligen ha en kortsiktig effekt genom att fler väljer bort ett dyrare flyg till förmån för andra färdmedel, dock ser vi av erfarenhet att man tenderar att vänja sig. På lång sikt kommer de flesta att börja nyttja flyget igen — helt enkelt därför att vi behöver den typen av effektiv transport. Sverige ligger så pass avsides från Europa och världen, så för att vår konkurrenskraft ska vara stark och för att vi ska kunna locka till oss rätt kompetens utifrån, måste det vara enkelt att ta sig hit och härifrån.

Utredaren säger vidare att:

Skatten bör uppmuntra konsumenter att välja mer miljövänliga alternativ och, om möjligt, även uppmuntra flyget till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan.”

Denna typ av flygskatt kommer endast att leda till högre flygpriser och ger inget incitament för flygbolagen att investera i mer miljövänliga alternativ, såsom exempelvis biobränsle eller effektivare motorer. Högre flygpriser kommer inte att avskräcka SBTA:s många medlemsföretag, vars verksamhet är beroende av snabba transporter, från att använda flyg. De företag som idag nyttjar flyget för tjänsteresor kommer att göra så även framöver, därför att det är mest effektivt. I synnerhet de företag med global verksamhet som reser inom och utanför Europa.

Många företag har redan investerat i teknik för video- och webbmöten och många möten sker redan virtuellt. De resor som idag sker med flyg tillkommer för att man helt enkelt måste resa.

För att konsumenter ska uppmuntras att välja mer miljövänliga alternativ måste rimliga alternativ finnas på plats först. Spårbunden trafik är det enda jämförbara alternativet på många sträckor, men detta måste först förbättras i Sverige.

SBTA håller inte med utredarens kommentarer gällande konsekvenser för näringslivets konkurrenskraft. Högre priser på flyg påverkar tillgängligheten och åtkomsten till svenska orter, vilket i sin tur kommer att påverka sysselsättningen utanför storstäderna. Nu har regeringen till vissa delar tagit till sig av den massiva kritik mot det ursprungliga förslaget och gjort vissa förändringar gällande uttag av flygskatt vid några av Sveriges mindre flygplatser, men SBTA:s medlemmar menar att det inte räcker.

Läs också: Flygskatten hotar etableringen av amerikanska inresekontroller i Stockholm

Läs också: Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige — Låt flygskatten kraschlanda! — SAS och branschens alternativ till en flygskatt utan miljöeffekt — Låt flygskatten kraschlanda! — Internationella reaktioner på en svensk flygskatt 

Läs tidigare nyheter om flygskatten  och  flygstolafgiften HÄR och HÄR 

Läs också: Anbefaler felles flyskatt i hele EU — Regjeringen vil øke flyseteavgiften — NATO vil ha fritak for flyseteavgiften

Kommentarer