De første passasjerene til Flyr kommer til å sette seg i et Boeing-fly. Det nye norske flyselskapet planlegger første avgang i andre kvartal, og vil bli fullfinansiert med privat kapital. Mandagpresenterte selskapet også flyenes design.

Flyr - Boeing 737-800 - Design: Unfold
Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designen til det nye norske flyselskapet. (Illustrasjon: Unfold)

Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800 og rekruttert ansatte til alle nøkkelstillinger. Selskapet planlegger å starte billettsalget i april, 2021.

Erik G. Braathen - Nytt norsk flyselskap - Luftfartsprofil - 2020
Erik G. Braathen (Foto: Nicolas Tourrenc)

– Det er en flytype vi i ledelsen har mye erfaring med, hvor det finnes simulatorkapasitet i Norge, samt crew og mekanikere med mye kompetanse og erfaring, sier Erik G. Braathen, initiativtager til Flyr.

Flyr jobber nå med å få alle kommersielle og operative systemer på plass, samt de prosedyrer og manualer som må til for å skape et sikkert, robust og punktlig flyselskap.

Privat finansiering

Flyselskapet har blitt møtt med positiv respons fra markedet, og planen er nå å fullfinansiere selskapet gjennom innhenting av NOK 600 millioner i privat egenkapital. Arctic Securities og to andre norske investeringsbanker er valgt som tilretteleggere.

– Vi skal hente den kapitalen som trengs for å bygge en slank organisasjon, med de menneskene og den kompetansen som trengs, sier Tonje Wikstrøm Frislid, påtroppende administrerende direktør.

Tonje Wikstrøm - Nye Braathens - Flyselskap - 2020
Tonje Wikstrøm Frislid. (Foto: Nicolas Tourrenc)

– Vi er i en situasjon der vi kan få tak i riktig fly til riktig pris, og der vi kan bygge våre systemer med ny, tilgjengelig teknologi. Vårt mål er å gi kundene en friksjonsfri, digital tjeneste, fra begynnelse til slutt, sier Wikstrøm Frislid.

Flyr før sommeren

I løpet av andre kvartal skal de første flyene i luften, og deretter vil Flyr utvide antall fly og destinasjoner gradvis. I første fase vil selskapet betjene større norske byer, samt utvalgte og kjente reisemål i Europa. Planen på sikt er en flåte med 28-30 fly. 

– Vi har hele tiden sagt at vi skal tilpasse antall fly i luften til den etterspørselen som finnes i markedet. Omstilling og fleksibilitet kommer til å være viktig i tiden fremover, selv om fremtiden ser lysere ut for flybransjen nå, enn for noen måneder siden, sier Wikstrøm Frislid.

Les også: Flyr – skal det nye flyselskapet hete (desember 2020) – “Nye Braathens” har toppsjefen klar (november 2020) – “Nye Braathens” satser videre (november 2020) – Erik G. Braathen i spissen for nytt norsk flyselskap (oktober 2020)

Flyr - Boeing 737-800 - Design: Unfold
Flyr har valgt flytypen Boeing 737-800. Her med designen til det nye norske flyselskapet. (Illustrasjon: Unfold)

Kommentarer