Flytoget, barnehager, Vinmonopolet, studentsamskipnader og flere andre virksomheter kan havne streik. – Vi skal i mekling på store, vanskelige spørsmål. Streikefaren er derfor overhengende, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

LO Stat har brutt lønnsforhandlingene med Spekter på 15 tariffavtaler. 7.500 medlemmer i LOs forbund kan bli involvert i en eventuell streik.

Pensjon er stridens kjerne.

Pensjon er gjengangeren i uenigheter mellom LO Stat og Spekter om dagen. Lite tyder på at ansattes organisasjoner og arbeidsgiverne vil finne sammen med det første. For 11 av tariffavtalene handler meklingen om pensjon.

– Jeg konstaterer at Spekter er allergiske mot ansattes medbestemmelse på pensjon, sier Eivind Gran.

Gir ikke fra oss retten.

75 prosent av virksomhetene i Spekter har rett til å forhandle om pensjon. En rett ansattes organisasjoner ikke har tenkt å gi fra seg.

– Over hele linja prøver Spekter å ta fra ansatte rettigheter på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier Eivind Gran.

Spekter krever full styring.

LO Stat opplever Spekter pensjonsangrep som en unødvendig inngripen.

– Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran.

Dermed blir det mekling og streikefare, hvis ikke Spekter begraver stridsøksen.

– Vi har alltid vist vilje til samarbeid og moderasjon når det er nødvendig. Nå er det opp til Spekter å vise vilje til å respektere ansattes rettigheter på pensjon. Vi kan ikke gå på akkord med ansattes lønn og rettigheter, sier Eivind Gran.

Meklingsdato er ennå ikke fastsatt.

Disse skal i mekling.

Her blir det mekling med uenighet om pensjon:

 • Vinmonopolet
 • Ruter
 • Flytoget
 • Valnesfjord Helsesportssenter
 • SIVA, Selskapet for industrivekst
 • Relacom
 • Norlandia Barnehagene
 • AIM Norway
 • Studentsamskipnaden i Bergen
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold

Her blir det mekling på andre saker enn pensjon:

 • Drammen Scener
 • Norlandia Pasienthotell
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • SiO Mat og Drikke

Om Spekter-forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak

Kommentarer