Folden Kommunikasjon tok i mars 2020 over markedsføringen av svenske destinasjoner i Norge, etter at  Visit Sweden  la ned sin virksomhet i landet. Etter syv operative måneder utvikler Folden Kommunikasjon seg nå videre. Byrået blir partner med Svensk Destinationsutveckling (SveDest) og bytter navn til Nordest.

Visby - Gotland - Sverige
Botanisk hage i Visby på Gotland (foto: ©otoerres)

Svensk Destinationsutveckling (SveDest), er et ledende foretak innen destinasjonsutvikling i Sverige. Gjennom fremgangsrike forandringsprosesser har de utviklet svenske destinasjoner til attraktive turistmål de siste ti årene. SveDest kjøper seg nå inn i Folden Kommunikasjon og sammen utgjør de det nye selskapet Nordest AS.

– At  SveDest går inn som eiere i vårt selskap ser vi som et bevis på at vi leverer tjenester av høyeste kvalitet, og som ligger i linje med hva svensk besøksnæring etterspør. Gjennom partnerskapet mellom SveDest, med sin tunge kompetanse innen destinasjonsutvikling, og Foldens kompetanse innen markedsføring, så besitter vi et helhetsprodukt som er unikt, sier daglig leder i Nordest, Thomas Johansson.

Les også: Folden Kommunikasjon overtar etter Visit Sweden (mai 2020)

Opplev Sverige - Logo -Visit Sweden
Opplev Sverige skal videreføre Visit Swedens virksomhet i Norge gjennom Folden Kommunikasjon (Foto: Ingeborg Lindseth)

Nordest vil fokusere på destinasjonsutvikling og kommunikasjon på vegne av den svenske besøksnæringen. l forlengelse av SveDest vil Nordest fortsette utviklingen av svenske destinasjoner og kommunikasjon mot det norske markedet, men med Svensk Destinationsutveckling som eiere kommer Nordest også til å rette seg mot norske destinasjoner i fremtiden.

Gjennom strategier og verktøy vil Nordest tilfredsstille besøksnæringens behov både når det til utvikling og markedsføring av destinasjonen i Norge.

– Vi har fulgt Folden i løpet av våren og sommeren og er imponert over hvordan de har tatt stafettpinnen videre etter at Visit Sweden la ned sin virksomhet. Med vårt nye eierskap i Nordest har vi nå et bredere tjenestetilbud til våre kunder, fra strategi og destinasjonsutvikling til konkret markedsføring, sier Tord Carnlöf, Managing partner i Svensk Destinationsutveckling.

Flere B2B nyheter finner du HER og HER

Kommentarer