Hele 93% mener automatisering vil endre shippingbransjen totalt. Flere og flere er positive til at skip vil bli kontrollert fra land i nærmeste fremtid, viser ny shippingrapport fra PwC.

–  De tradisjonelle rederiene går fra å være avhengige av sjømannskap til å søke mer teknologikompetanse. Rederiene går også fra å eie og drifte alt utstyr selv til å overvåke og jobbe med flere aktører i næringskjeden, sier leder for shipping og offshore i PwC, Fredrik Gabrielsen.

Google og andre globale aktører ventes å ta over mye av den tekniske delen av transporten, men ikke at de kommer til å styre egne skip i nærmeste fremtid.

Undersøkelsen viser at shippingbransjen vil trenge flere IT-eksperter på land i fremtiden. Det vil bli økte tekniske utfordringer.

3D-printing av oljefiltre

Førerløse skip virker langt frem, men det er større åpenhet nå enn før for å kontrollere skip fra land.

– Spør vi om et par år igjen, vil nok flere være positive tror jeg. Det rederne lurer på nå er hvordan sikre varer og gods over de syv hav uten all mannskapet. Det er vanskelig å forutse skader i forbindelse med vær og vind. De er også bekymret for piratangrep og hacking ved førerløse skip, sier Gabrielsen.

  • 71% mener vedlikehold vil bli digitalisert innen få år.

  • 36% tror skip vil bli kontrollert fra land i nærmeste fremtid.

  • 57% mener shippingbransjen vil trenge mange flere IT-eksperter på land i nærmeste fremtid

  • 100% mener smart shipping tracking blir standard innen få år

  • 93% mener det vil skje ekstrem automatisering i shippingbransjen de neste årene.

– Det er jo en tradisjonell næring, som ikke alltid har vært i front på utvikling. Men nå ser vi at det skjer mye. Alt går raskere i dag. Skipene vil trolig bli raskere utdaterte nå fremover enn de er nå, sier Gabrielsen, og nevner Wilhelmsen som et av rederiene som er gode på dette. De holder blant annet på med 3D-printing av reservedeler og lasere i tau. Tauene vil bli automatiserte slik at de selv sier ifra før de ryker.

Fortsatt er mange skeptiske til skip helt uten mannskap. Et datakontrollert skip kan fort bli mål for hackere og pirater, og det er trolig vanskelig å reagere raskt på nød som lekkasje og brann. Med et mannskap ombord er skipet også lettere å holde ship shape, og vedlikeholde underveis.

– De beste argumentene for førerløse skip er overvåkning, sier shippingbransjen. 71% ser på overvåking av temperatur og tilstanden til farlig last som største fordelen.

Beste argumentene for førerløse skip:

  • 71% ser på overvåking som største fordelen: F.eks temperatur og hvordan det går med spesielt farlig last
  • 29% mener førerløse skip er mindre avhengig av været

Argumenter mot førerløse skip:

Mannskap ombord kan med en gang reagere på nød som lekkasje og brann.

Et datakontrollert skip er mål for hackere og pirater

Mannskap ombord kan gjøre vedlikehold direkte ombord og lettere holde det ship shape

  • Bare 7% tror at shippingbransjen vil fortsette å stå for hele transportkjeden om fem til ti år

  • 64% tror Google og andre vil bli viktig for teknisk service i fremtiden

  • Kun 14% tror Google og andre vil overta styringen av skip i fremtiden

Les også: Yara og Kongsberg Gruppen inngår samarbeid om å bygge verdens første selvkjørende og utslippsfrie containerskip

Kommentarer