Allmenngjøringsordningen innenfor turbuss og gods ble fredag den 31. mars fornyet i tariffnemnda. — Vi har hatt allmenngjøring siden 2015, og det er for kort tid for å oppnå en varig effekt mot sosial dumping. Nå må også virkemidler som transportregister på plass raskt, men politikerne nøler, forteller forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Jim Klungnes.

Forbundsleder Jim Klungnes (bildekilde: ytf.no)

— Videreført allmenngjøring gir oss muligheten til å fortsette arbeidet med å få innført et transportregister. Her får vi får oversikt over arbeidere som er ansatt i utlandet, men som arbeider midlertidig i Norge, forteller Klungnes.

Dette vil være et viktig virkemiddel for å effektivisere kontroll av allmenngjort lønn og kabotasje.

Les også: Bussjåførene vant fram (2015)

Per i dag finnes det ingen oversikt over hvor mange arbeidstakere som er ansatt i utlandet, men som jobber i Norge. Et slikt register vil gi informasjon om sjåfører som hyppig kjører i Norge og som har krav på norsk lønn.

— Når sjåfører fra for eksempel Polen eller Bulgaria kjører i Norge og Norden over måneder i strekk sier det seg selv at de ikke klarer seg på 1000 euro i måneden. Men for å vite hvor ofte disse kjører i Norge må det registreres opplysninger om både lønn, bestiller, arbeidsgiver og lasten sjåføren frakter i et felles register, sier Klungnes.

Lite initiativ hos politikerne for innføring av transportregister

Yrkestrafikkforbundet understreket behovet for transportregister under høring om håndhevingsdirektivet i Arbeids- og sosialkomiteen.

— Etter høringsrunden om håndhevingsdirektivet ble flertallet i komiteen enig om å vente på utredningen av behovet for et register. Utredninger tar tradisjonelt uforholdsmessig lang tid, og innføring av et register haster for å motvirke sosial dumping i transportsektoren, sier Klungnes.

Et register vil være positivt for alle kontrolletatene og kan benyttes av alle bransjene hvor det er allmenngjort lønn. — Dette burde vært insentiv nok til at politikerne igangsetter arbeidet med registeret i løpet av året, sier Klungnes.

Les også: Må vite hvem som jobber i Norge: Krever rask innføring av transportregister

Fakta: 

  • Det er Arbeidstilsynet som kontrollerer allmenngjort lønn i Norge. Transport er et av satningsområdene for Arbeidstilsynet.
  • Yrkestrafikkforbundet og YS fremmet krav om allmenngjøring for gods og turbuss i 2014, og det ble innført i 2015.
  • Assisterende forhandlingssjef Lin Andrea Gulbrandsen er YTFs representant i tariffnemnda

Kommentarer