Rederiet Rødne Trafikk AS vil sette en hurtiggående elektrisk katamaran i trafikk på Lysefjorden og i Ryfylke. Enova støtter prosjektet med 19.5 millioner kroner. Statsforetaket gir samtidig 10,3 millioner kroner i støtte til Smartly AS til bygging av en ladestasjon til elektriske fartøyer i Stavanger havn.

Rygerdronningen - turistbåt - Ryfylke - Lysefjorden - Rødne Trafikk
Det nye fartøyet blir søsterskip til Rygerdronningen som er dagens flaggskip hos Rødne Trafikk As (Foto: Fjordcruise/Morten Sivertsen)

– Det er viktig at vi nå får den første nullutslipps-hurtigbåten på vannet. Det kan skape et helt nytt grunnlag for å øke farten i omstilling til nullutslipp på hurtigbåter. Og det viser hvordan en fremoverlent næring griper mulighetene i og bidrar til det grønne skiftet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Enova har tidligere støttet ulike typer fartøy med batterielektrisk drift. Prosjektet viser at norske miljøer er langt fremme i utviklingen av utslippsfrie fartøy.

– Her strekkes batteriteknologien lenger ved å kunne kjøre i høyere hastigheter over lengre avstander enn vi har sett tidligere. Det gir verdifull læring og vi må bruke erfaringene fra dette prosjektet godt i den videre utviklingen mot utslippsfrie hurtigbåter med enda større fart, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Turistrute i opptil tre timer

Båten, som er utviklet og blir bygget av Brødrene Aa, vil få plass til 297 passasjerer og et mannskap på fem. Den skal gå i en turistrute med drift i 2,5—3 timer og med en fart opp til 19 knop. Rødne Trafikk planlegger to turer per dag. Enovastøtten går til kjøp av batterier, el-motor samt styrings- og kjølesystemer.

– Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet og det er derfor viktig å få ned utslippene innenfor transportsektoren. Dette prosjektet vil gi norsk maritim industri verdifull kompetanse i utvikling og uttesting av ny teknologi, sier Nakstad.

Rødne Trafikk A/S planlegger å starte driften av fartøyet i april 2020.

Fakta om den nye båten:

  • Investering: 120 MNOK
  • Bygget etter HSC-2000 koden
  • Lengde: 42 meter
  • Bredde: 10,3 meter
  • Antall passasjerer: 297
  • Maksfart: 19,9 knop
  • Batterikapasitet: 2100 KwH— verdens største batteripakke på en hurtigbåt
  • Båten vil gå 50 nautiske mil i en fart på 19 knop på en lading
  • Båten er bygget i karbonfiber med en skrogutforming optimalisert for store batteripakker

Kommentarer