Mandag gikk første tog til Sverige etter pandemien. – Endelig kan folk ta toget til Sverige igjen! Det er veldig positivt at de reisende nå har klimavennlig kollektivtilbud til og fra utlandet. Tog, buss og annen kollektivtransport bidrar til å redusere klimagassutslipp, samtidig som fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene blir bedre. Jeg vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å kollektivtilbudet både i Norge og på utenlandsreiser, sier Jon-Ivar Nygård – Norges nytiltrådte samferdselsminister.

Jon-Ivar Nyfård - Statsråd - Gro Bakstad -  Konsernsjef - Vy
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård utenfor det første toget til Gøteborg etter pandemien. Her i samtale med konsernsjef Gro Bakstad i Vy (Foto: SD).

Statsråd Nygård reiste mandag morgen med tog mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Toget, som startet på Oslo S, var det første Vy-toget etter pandemien med Gøteborg sentralstasjon som siste stopp.

Vys togtilbud mellom Oslo og Gøteborg er det første grensekryssende togtilbudet som gjenopptas etter at grenseovergangene ble åpnet 6. oktober.

Flere persontogtilbud mellom Norge og Sverige skal gjenopptas  

Alle persontogtilbudene mellom Norge og Sverige ble innstilt etter at smitteverntiltak mot koronapandemien ble innført i mars 2021.

I tiden fremover kommer flere grensekryssende persontogtilbud til å bli satt i drift igjen. Dette omfatter blant annet SJ Norges togtilbud mellom Trondheim og Storlien, SJ ABs tilbud på strekningen Oslo–Stockholm og Vy Tåg ABs togtilbud mellom Narvik og Kiruna.

Alt er ikke som før pandemien

Selv om de grensekryssende persontogtilbudene gjenopptas, må passasjerene sette seg inn i regler for smittevern og krav til dokumentasjon. 

Kommentarer