Intensifierade åtgärder från myndigheter för att stoppa spridningen  coronaviruset (COVID-19) har lett till fortsatt försämring av affärsläget för Scandic Hotels Group AB. Scandic kommer idag att varsla omkring 2 000 medarbetare i Sverige om uppsägning, vilket motsvarar ungefär hälften av de fast anställda i den svenska verksamheten. Kraftfulla neddragningar kommer även att krävas för övriga marknader.

Scandic Havet i Bodø, Norge (©otoerres)

Bokningsläget har fortsatt att försämras under de senaste dagarna. På samtliga marknader har myndighetsbeslut och reserestriktioner bidragit till ett minskat resande och en kraftig ökning av antalet inställda evenemang. Scandic gör nu bedömningen att nettoomsättningen i mars kommer att bli väsentligt sämre än den tidigare lämnade prognosen på omkring -15% för jämförbara enheter. Det är också tydligt att försäljningsutvecklingen kommer att vara kraftigt negativ under nästkommande månader.

Som tidigare meddelats vidtar Scandic kraftfulla insatser för att anpassa kostnaderna till den nya affärssituationen. Det sker en omfattande nedbemanning både i hotelldriften och i stödfunktioner och man har gjort kraftiga nerdragningar inom såväl inköp som i investeringsverksamheten.

– Scandic för, direkt och via arbetsmarknadens parter, diskussioner med regeringar och myndigheter för att få stöd att omgående underlätta en temporär anpassning av verksamheten och därigenom begränsa den negativa effekten för våra medarbetare, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef för Scandic Hotels Group AB.

Scandic har beslutat att sänka lönerna för samtliga medlemmar i koncernledningen med 20 procent.

Personalbehoven ses över i hela koncernen. Idag kommer Scandic att varsla omkring 2 000 fast anställda i Sverige om uppsägning, vilket motsvarar ungefär hälften av de fast anställda i den svenska verksamheten. Samtidigt minskas också antalet tillfälligt anställda i Sverige. Det är i dagsläget inte möjligt att ange hur många som kommer att varslas eller permitteras i hela koncernen, men baserat på nuvarande exceptionella affärsläge bedömer Scandic att det kommer att krävas omfattande nerdragningar på samtliga marknader.

Kommentarer