Den årliga miljörevisionen enligt ISO 14001 är avklarad för flygbolaget BRA. Bolaget behåller sin världsledande ställning inom hållbart och grönt flyg.

BRA ATR-72 (Fotokilde: flygbra.se)

BRAs årliga miljörevision, som utfördes av revisionsföretaget RISE, visar fortsatt positiv utveckling av bolagets miljöarbete.

BRA är det flygbolag som sammantaget varit miljöcertifierat längt i världen. I november år 2009 utfärdades bolagets första ISO14001-certifiering. Därefter har flera flygbolag världen över följt i BRAs fotspår, då de insett att hållbart flyg med minskade utsläpp är vägen framåt för branschen.

BRA är en varumärkessammanslagning av flera svenska inrikesflygbolag till ett, bland annat Malmö Aviation och Sverigeflyg. Malmö Aviation certifierades enligt den globala miljöstandarden ISO14001 i november 2009. Och Sverigeflyg i december samma år. Ursprungscertifieringen från 2009 har integrerats i det nya bolaget BRA.

Flygbolaget BRAs klimatmål är i huvudsak:

  • Att halvera koldioxidutsläppen från varje passagerare som flyger med bolaget, mellan 2015 och 2025
  • Att systematiskt prioritera bort varor och tjänster som har stor miljöpåverkan
  • Att öka medarbetarnas engagemang och kunskap om klimatpåverkan och miljöfrågor

ISO-14001-revisionen görs alltid av externa och certifierade revisorer. Årets revision hos BRA innebär fortsatt certifiering — men innehöll även några mindre åtgärdspunkter som bolaget redan satt igång att åtgärda:

  • Förbättrad dokumentation av genomförd miljöutbildning av personal.
  • Nedbrutna miljömål för några enskilda avdelningar inom främst administrationen.
  • Ökad intern kommunikation kring egna miljöarbetet.
  • Fler uppdateringar av bolagets miljöhandbok.

Så mycket CO2 släpper inrikesflyget ut:

Det kan vara värt att låta sig bli påmind om att inrikesflyg i Sverige står för så mycket som 0,95 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid (CO2). Detta enligt Naturvårdsverkets officiella statistik.

Och ser man enbart på koldioxidutsläpp från transporter i Sverige, står inrikesflyget för 2,8 procent.

  • Naturvårdsverkets: Nationella utsläpp av växthusgaser – läs mer HÄR  (extern länk)
  • Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter – läs mer HÄR (extern länk)  

Kommentarer