Tall fra SSB viser at grensehandelen holdt seg stabilt høyt i 2016 sett under ett. I fjor handlet nordmenn for 13,8 milliarder på dagsturer til utlandet. — Grensehandelen utgjør store verdier, og en betydelig andel av dette legges igjen i grensekommunene i Sverige, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

På tross av en synkende tendens gjennom store deler av fjoråret, viser årstallene at grensehandelen står mer eller mindre stille på et høyt nivå.

— 13,8 milliarder i grensehandel utgjør godt over 10 000 tapte arbeidsplasser hos norske bønder, hos matprodusenter og i handelen. I tillegg utgjør det over 2,4 milliarder i tapte inntekter til statskassen, fortsetter hun.

— Vi har lenge bedt om politiske grep for å sørge for at sørge for at både arbeidsplasser og inntekter beholdes her i landet. Det er på tide at politikerne lytter, avslutter Størksen.

Kommentarer