Kommuneoverlegen i Ullensaker kommune har besluttet å opprettholde lokal forskrift om påbud om bruk av munnbind på Oslo lufthavn. Dette gjøres for å forebygge importsmitte ved innreise fra utlandet under høstferieavviklingen.

Munnbindpåbudet på Oslo lufthavn vil bli vurdert fortløpende opp mot eventuelle nye signaler fra sentrale myndigheter og smitteutviklingen i samfunnet. Det betyr at munnbind fortsatt skal brukes i publikumsområdene på hovedflyplassen slik som vi har vært vant til de siste månedene.

Øvrige lufthavner har ingen kommunale restriksjoner og anbefaling om bruk av munnbind er ikke lenger et nasjonalt råd.

Flyselskapene krever at passasjerene skal bruke munnbind om bord i fly. Passasjerene bes om å forholde seg til informasjon fra det enkelte flyselskap.

Kommentarer