Avinor, LUB (Lufthavnsutvikling AS) og Samferdselsdepartementet er blitt enige om en overgangsordning for flyplassdriften på Haugesund lufthavn, Karmøy. Avtalen sikrer utenlandflyvningene frem til en ny driver av flyplassen er på plass.

Dag Falk Petersen (foto: ©otoerres)

Avinor har siden  åpningen i 1975 vært ansvarlig for drift av Haugesund lufthavn, Karmøy, også i perioden Avinor har hatt avtale med LUB, som har hatt ansvar for ruteutvikling med fokus på utenlandtrafikken.

Anbudsprosess

Avinor jobber med anbudsprosessen for en tjenestekonsesjon i et eget prosjekt. På grunn av knappe tidsfrister har saken høy prioritet.

— Vårt mål er at anbudspapirene skal være klare i løpet av kort tid, og vi vil ønske en ny driver velkommen, forhåpentligvis innen 1.mai 2018, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

— Vi har drevet denne lufthavna i alle år med svært dyktige og lojale medarbeidere. Det skal vi gjøre til en ny driver kommer på plass gjennom en tjenestekonsesjon. Dersom en slik driftsmodell ikke blir vellykket, vil Avinor stå klar til å ta over driften slik vi gjør i dag, utdyper Falk-Petersen.

Les også: Anbodskonkurranse om drifta av Haugesund lufthamn — Haugesund lufthamn får overgangsordning slik at arbeidet med ruteutvikling kan halde fram

Avinor skal fortsatt jobbe sammen med LUB i ett år til.

— LUB har lykkes med å skape et godt utenlands rutetilbud ved lufthavna, og vi forventer at de forsetter å gjøre det til kontrakten utgår. Avinor har stor tro på at både driften på lufthavnen og rutetilbudet bidrar godt til utvikling i regionen også i fremtiden, men det vil selvsagt være opp til en ny driver på lufthavnen å organisere dette arbeidet best mulig, avslutter Falk-Petersen.

Det er avtalt møte med Avinors konsernledelse og LUB 22. mai, og statsråden har også meddelt at han vil besøke lufthavna i nær fremtid.

Kommentarer